Ikon - Søk Logo

Skadeforsikring

Tvister som gjelder alle typer skadeforsikringer, som for eksempel innbo- og villaforsikring, reiseforsikring, forsikring av dyr, båt og bil, ansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klagesaker som gjelder alle typer skadeforsikringer. Klagen kan gjelde både spørsmålet om det har skjedd en skade som er dekningsmessig etter forsikringsvilkårene, om selskapet har adgang til å avkorte (begrense) forsikringsutbetalingen, eller krav om regress (tilbakebetaling) fra selskapet. Både forbrukere og næringsdrivende har klageadgang. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling.

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Saker hvor bevissituasjonen er vanskelig, og hvor det er nødvendig med umiddelbar bevisførsel - for eksempel saker som gjelder svik, eller omfattende erstatningsoppgjør - kan avvises fra nemndsbehandling. 

Klager som gjelder skadeforsikring vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Skade/Ansvar. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Skade. For mer informasjon om Finansklagenemnda Skade, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her.

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Gå til toppen