Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Qudos Insurance er konkurs

Eierskifte: Forsikringsselskapet Qudos Insurance A/S er tatt under konkursbehandling. 

Skjeggkre - et nytt skadedyr i Norge

Eierskifte: Er forekomst av skjeggkre en vesentlig mangel ved salg av brukt bolig?

Dom fra Høyesterett - foreldelse etter FinKN-klage

I en ny dom fra Høyesterett behandles virkningen av avbrutt foreldelse etter at en sak har blitt avsluttet i Finansklagenemnda.

Alpha Insurance er konkurs

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i mai 2018. 

Finansklagenemndas årsberetning 2017

Årsberetningen for 2017 er nå tilgjengelig. 

Er faktura på SMS tilstrekkelig?

Inkasso: En forutsetning for å kunne iverksette inkasso, er at kravet er brakt til forfall. Spørsmålet for nemnda var om faktura på SMS var godt nok.

Svik ved yrkesskade

Person: Kan bestemmelser om svik få anvendelse ved oppgjør etter en yrkesskade? 

Se opp for svindel i form av "phishing"!

Bank/finans: Bankkunden kan selv være delvis ansvarlig for tapet som en følge av svindel ved såkalt "phishing".

Gå til toppen