Ikon - Søk Logo

Eierskifteforsikring

Tvister som gjelder krav mot boligselgerforsikringsselskap og boligkjøperforsikringsselskap, samt krav om regress mot selger av boligen.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klagesaker som gjelder krav om prisavslag eller erstatning etter avhendingslova etter kjøp av brukt bolig. Finansklagenemnda kan også behandle klagesaker som gjelder krav om regress (tilbakebetaling) fra et boligselgerforsikringsselskap mot selger. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling. 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Dersom du mener at selger har holdt tilbake opplysninger om boligen du har kjøpt, er det du som kjøper som har bevisbyrden for dette. Finansklagenemnda kan ikke ta stilling til eventuelle muntlige opplysninger du har fått i forbindelse med kjøp av bolig. Saker hvor bevissituasjonen er vanskelig, og det for eksempel vil være nødvendig å foreta en befaring av boligen, kan avvises fra nemndsbehandling. 

Klager som gjelder eierskifteforsikring vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Eiendom. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Eierskifte. For mer informasjon om Finansklagenemnda Eierskifte, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Gå til toppen