Ikon - Søk Logo

Personvernerklæring

Publisert 09.07.2018

Du kan se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker på nettsiden her

Hvorfor vi innhenter personopplysninger

Når Finansklagenemnda behandler en sak mellom deg og et finansforetak, har vi behov for å ha en del informasjon om deg. Opplysningene vi innhenter om deg, vil kun bli brukt til å behandle saken din. Vi vil bruke de opplysningene vi har om deg, til å ta kontakt med deg om saken når det er nødvendig. I tillegg vil vi bruke de opplysningene vi har som gjelder saken til å ta stilling til tvisten mellom deg og finansforetaket.

Hva slags personopplysninger vi innhenter

Finansklagenemnda innhenter forskjellige opplysninger i forbindelse med at vi behandler saken din. Opplysningene innhentes fra deg og fra finansforetaket som du har en tvist med. I noen tilfeller vil vi også innhente opplysninger fra Politiet (politidokumenter).

Kontaktopplysninger

Vi har behov for opplysninger om hvordan vi kan komme i kontakt med deg. I den forbindelse vil vi innhente opplysninger om ditt navn og adresse, samt telefonnummer og e-postadresse. I forbindelse med at vi tilbyr sikker elektronisk kommunikasjon (Min Sak), vil vi også innhente opplysninger om ditt fødselsnummer (fødselsdato og personnummer), og din elektroniske ID.

Saksopplysninger

I tillegg til dine kontaktopplysninger har vi behov for informasjon som gjelder saken din. Ettersom alle saker er litt forskjellige, kan vi dessverre ikke gi en fullstendig liste over alle de opplysningene vi trenger for å behandle saken.

Generelt vil vi lagre all den informasjon du sender inn til oss om saken. Vi kan også innhente og lagre alle opplysninger som finansforetaket har om saken. I tillegg vil vi i noen tilfeller ha behov for mer informasjon fra deg enn det du har fremlagt. Du vil da få en forespørsel om å sende oss den aktuelle informasjonen. Det er opp til deg å avgjøre om du vil sende oss den informasjonen vi spør etter, men du må være forberedt på at vi ikke kan behandle saken din dersom vi ikke får den informasjonen som vi trenger.

I noen typer forsikringssaker vil vi også innhente de opplysninger som Politiet har om saken (politidokumenter).

Lovgrunnlaget for Finansklagenemndas behandling av personopplysninger

Finansklagenemndas lovgrunnlag for behandling av vanlige personopplysninger er GDPR artikkel 6, bokstav c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

Supplerende lovgrunnlag jf. GDPR art. 6 nr. 3 finnes i godkjenningsloven § 6, 5. ledd, inkassoloven § 22 og forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv. § 8.

Finansklagenemndas hjemmel for behandling av sensitive personopplysninger, herunder opplysninger om straffedommer og lovovertredelser, er GDPR artikkel 9 bokstav f (nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

Utlevering av personopplysninger

Finansklagenemnda og alle Finansklagenemndas ansatte har taushetsplikt, og vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til uvedkommende. Finansklagenemnda har imidlertid åpen saksbehandling slik at alle opplysninger som du gir til oss, vil bli delt med det finansforetak som du har en tvist med.

Finansklagenemnda vil ikke utlevere eller oppbevare opplysninger utenfor EØS-området.

Nemndas avgjørelser er imidlertid offentlige i anonymisert form. Du må derfor regne med at opplysninger om saken din kan bli offentliggjort, men da uten informasjon som med rimelighet kan identifisere deg.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Alle personopplysninger og saksopplysninger slettes senest 10 år etter at saken er avsluttet. Politidokumenter slettes 3 måneder etter at saken er avsluttet.  I sikkerhetskopier vil opplysningene kunne være lagret i ytterligere ett år.

Dine rettigheter

Ettersom vår behandling av dine personopplysninger ikke krever samtykke, har du ikke rett til å kreve slettet de opplysningene vi har om deg. Du har likevel rett til å kreve innsyn i opplysningene, og til å kreve rettet opplysninger som er uriktige.

Merk at innsynsretten ikke gjelder for politidokumenter, da vi ikke har lov til å utlevere disse. For øvrig viser vi til personopplysningsloven kapittel 4 som beskriver andre unntak fra dine rettigheter.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at Finansklagenemnda behandler personopplysningene dine på en måte som er i strid med regelverket, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet kontaktes på:

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Eller med vanlig post til: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo

Datatilsynet har Internettadresse www.datatilsynet.no.

Hvis du mener vi bryter regelverket, håper vi likevel at du også vil kontakte oss direkte, slik at vi får en mulighet til å rette forholdet så snart som mulig.

Vår kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger, kan du kontakte oss på:

Telefon: 23 13 19 60
E-post: personvern@finkn.no
Eller med vanlig post til: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Finansklagenemnda har Internettadresse www.finkn.no

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på FinKNs nettsteder

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om FinKNs egen bruk av informasjonskapsler/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside www.finkn.no og tilknyttede portaler, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

FinKN bruker disse cookiesene:

Nettside (www.FinKN.no)

Cloudflare cookie (_cfduid ) er en cookie fra "styling" rammeverket som er brukt. Den identifiserer brukere på nettsiden som er bekreftet trygge slik at de får lastet ned stilarket.

Den lagrer ingen form for informasjon fra brukeren, den er bare en nøkkel som sier at nettleseren skal få lov å bruke stilarket til rammeverket.

Foretaksportalen (https://foretak.finkn.no)

Vi bruker ID-porten for å autentisere brukere på Foretaksportalen, godkjennelsen lagres som en cookie («FinknAccessToken»).

Videre lagrer vi et tidspunkt (idle) i Local Storage i nettleseren for siste aktivitet i Foretaksportalen for at portalen skal logge av sesjonen mot ID-porten hvis man har vært inaktiv i mer enn 30 minutter.

Klageskjema (https://minsak.finkn.no)

Vi bruker ingen informasjonskapsler ved registrering av klager i klageskjema.

Min sak (https://minsak.finkn.no/cases)

Vi bruker ID-porten for å autentisere brukere på min sak, godkjennelsen lagres som en cookie («.ASPXAUTH»).

Videre bruker vi en informasjonskapsel (session) for å unikt identifisere sesjonen brukeren har på webserveren (ASP.NET_SessionId).

WebPublisering av nemndsuttalelser (https://publisering.finkn.no)

Vi bruker ingen informasjonskapsler i publiseringsløsningen.

Gå til toppen