Hvordan kan jeg klage til FinKN?

Før du klager til oss, er det viktig at du har tatt saken opp med finansselskapet det gjelder. Vi kan kun vurdere saker som er ferdigbehandlet av selskapet, slik at du i første omgang må fremsette kravet eller klagen din for selskapet. 

Du kan sende inn klage til oss via klageskjema som du finner her:

Send klage

Du kan også sende oss en klage per brev. Se "Kontakt oss".

Vi innhenter all nødvendig dokumentasjon fra finansselskapet du klager på, men vi ber om at du sender oss finansselskapets skriftlige svar på ditt krav hvis dette foreligger. 

Klagen hit anses som et samtykke til at vi kan kontakte innklaget selskap, og til at klagen med eventuelle vedlegg kan oversendes til selskapet. 

Gå til toppen