Ikon - Søk Logo

Forsikring ved salg av bolig

Publisert 25.05.2018

Eierskifte: Det finnes etter hvert mange ulike typer forsikring som kan komme til anvendelse ved salg av bolig – her får du en liten oversikt.

Ved salg av bolig, er det ikke uvanlig at både selger og kjøper tegner hver sin forsikring for å dekke kostnader og tap som kan oppstå ved en konflikt etter salget. Det har etter hvert dukket opp flere typer forsikringer, med litt ulike navn, som nok kan oppfattes som litt forvirrende.

Her gis en oversikt over de vanligste forsikringstypene ved boligsalg.

  • Boligselgerforsikring (tidligere kalt eierskifteforsikring) – Dette er selgers ansvarsforsikring, og kan dekke selgers ansvar for både skjulte feil ved boligen, eller mangler som en følge av brudd på selgers opplysningsplikt. Når boligen er solgt "som den er", er det kun vesentlige mangler som gir grunnlag for et mangelsansvar. Hvis mangelen ikke er vesentlig, og det heller ikke er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, dekkes ikke forholdet under boligselgerforsikringen. Protector forsikring og Claims Link (AmTrust Europe Ltd., InterHannover, HDI Global) tilbyr denne forsikringen i Norge.
      
  • Boligkjøperforsikring – Dette er kjøpers forsikring, og er egentlig en form for rettshjelpsforsikring. Vanligvis dekker forsikringen advokatbistand hvis det anses som sannsynlig at boligen har en mangel som kan dekkes enten av selger eller selgers boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikringen dekker altså ikke selve skaden/mangelen, men kan gi deg bistand i en tvist med selger. I tillegg kan forsikringen dekke idømte saksomkostninger, hvis du taper saken i domstolene. Boligkjøperforsikring tilbys av Help forsikring, If Skadeforsikring, DAS Legal, Roland, etc., men selve bistanden kan gis av Legal24 eller Crawford & Co. Du kan også velge en egen advokat, som dekkes på særlige vilkår.
      
  • Bygningsforsikring (innbo/villa/hus, etc.) – Vanligvis vil både selger og kjøper av boligen ha en ordinær bygningsforsikring. Dette er en skadeforsikring som normalt dekker plutselige skader som inntrer i forsikringstiden, slik som f.eks. brann, lekkasje, rørbrudd, etc. En innboforsikring vil normalt også dekke utgifter til advokatbistand i en boligtvist, men med en høyere egenandel enn boligkjøperforsikringen.
       
  • I tillegg kan en ansvarsforsikring hos både takstmann eller eiendomsmegler være ansvarlig for et økonomisk tap som oppstår ved boligsalget, forutsatt at det foreligger et erstatningsansvar hos henholdsvis takstmannen eller megleren.

Finansklagenemnda kan behandle klager som gjelder alle forsikringstypene ovenfor. Så lenge du har fått et avslag fra forsikringsselskapet, kan saken vurderes av oss.

 

(Artikkelen er oppdatert/endret 21.08.2020)

Gå til toppen