Ikon - Søk Logo

Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Melding om planlagt vedlikehold

Tirsdag 5. mars mellom 10:00 og 12:00 vil det utføres vedlikehold i løsningene Min sak og Foretaksportalen. Det kan oppleves noe ustabilitet i løsningene i denne perioden.

Les artikkel

Aktuelt

Informasjon om lang saksbehandlingstid

Gjelder fagområdene eierskifteforsikring og bank/finans.

Innsendelse av tvister om uautoriserte transaksjoner

Finansklagenemnda ber finansforetakene om å vedlegge informasjon og dokumentasjon ved innsendelse av tvister om uautoriserte transaksjoner.

Nemdsseminar

Velkommen til Finansklagenemndas nemndseminar 26.januar 2024! 

Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Skade: Fra 1.1.2023 må el-sparkesykkel forsikres med en lovpålagt ansvarsforsikring. 

Ferietid – hva dekker forsikringen?

Skade: Dekker en reiseforsikring avbestilling grunnet økte kostnader?

Ny administrerende direktør i Finansklagenemnda

Jørn Ingebrigtsen (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Finansklagenemnda fra 1.6.2023.

Finansklagenemndas årsrapport 2022

Vår nye, digitale årsrapport er nå klar.

Nye regler om boligsalg fra 2022

Eierskifte: Fra 1.1.2022 gjelder nye regler ved salg av bolig, og nemnda har nå behandlet de første klagesakene etter ny lov. 

Gå til toppen