Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Åpningstider i påsken

Vi holder stengt alle helligdager i forbindelse med påskehøytiden. Mandag 3. og tirsdag 4. april er sentralbordet åpent mellom kl. 10:00 og kl. 12:00.

Onsdag 5. april holder vi stengt.

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Les artikkel

Aktuelt

Nye regler om boligsalg fra 2022

Eierskifte: Fra 1.1.22 gjelder nye regler ved salg av bolig, og nemnda har nå behandlet de første klagesakene etter ny lov. 

Covid-19 som yrkessykdom?

Person: Nemnda har i to avgjørelser vurdert spørsmålet om Covid-19 kan regnes som en yrkessykdom. 

Marianne Uppman konstitueres som adm. direktør fra 1.1.2023

Marianne Uppman konstitueres som administrerende direktør for Finansklagenemnda fra 1. januar 2023. 

Harald Sverdrup fratrer stillingen som adm. direktør 01.01.2023.

Etter snart 16 år som administrerende direktør i Finansklagenemnda fratrer Harald Sverdrup stillingen for å søke nye muligheter.

Covid-19 på feriereise

Person: Nemnda har tatt stilling til krav om erstatning for tapt ferie som skyldtes isolasjon pga. Covid-19.

Høyesterett enig med FinKN i sak om "Olga-svindel"

Bank/finans: Høyesterett har i en ny dom avgjort at banken var ansvarlig for hoveddelen av tapet ved såkalt "Olga-svindel". 

Nye regler om forsikringsavtaler

Endringer i forsikringsavtaloven skal styrke forbrukervernet og sikre at kundene får god informasjon og veiledning når de skal kjøpe forsikring.

Finansklagenemndas årsrapport 2021

Vår nye, digitale årsrapport er nå klar.

Gå til toppen