Ikon - Søk Logo

Ferietid – hva dekker forsikringen?

Publisert 28.06.2023

Skade: Dekker en reiseforsikring avbestilling grunnet økte kostnader?

Økte priser og økt kronekurs har ført til at flere nå ønsker å avbestille feriereisen. Det er viktig å være oppmerksom på at en reiseforsikring ikke dekker enhver avbestilling eller ethvert økonomisk tap som oppstår i forbindelse med en reise.

Det er forsikringsvilkårene som avgjør hva du har krav på. Vanligvis dekker en reiseforsikring avbestilling ved sykdom/ulykke, ved samlivsbrudd, dersom du blir innkalt til rettssak, ved krig, terror, epidemi, reiseråd fra Utenriksdepartementet som fraråder innreise, eller at reise til det aktuelle stedet innebærer fare for liv og helse. Avbestilling som skyldes at en reise har blitt for kostbar til at man ønsker å gjennomføre den, faller altså utenfor hva en reiseforsikring dekker.

Enhver forsikring har unntak og begrensninger, og det er derfor ikke gitt at man har krav på den samme dekningen som naboen har fått fra sitt forsikringsforetak.

Hva man eventuelt har krav på å få dekket av flyselskap, hotell eller reisebyrå må videre vurderes ut ifra den avtalen man har inngått med de ulike aktørene.

Gå til toppen