Ikon - Søk Logo

Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Nemdsseminar

Velkommen til Finansklagenemndas nemndseminar 26.januar 2024! 

Ferietid – hva dekker forsikringen?

Skade: Dekker en reiseforsikring avbestilling grunnet økte kostnader?

Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Skade: Fra 1.1.2023 må el-sparkesykkel forsikres med en lovpålagt ansvarsforsikring. 

Ny administrerende direktør i Finansklagenemnda

Jørn Ingebrigtsen (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Finansklagenemnda fra 1.6.2023.

Finansklagenemndas årsrapport 2022

Vår nye, digitale årsrapport er nå klar.

Nye regler om boligsalg fra 2022

Eierskifte: Fra 1.1.2022 gjelder nye regler ved salg av bolig, og nemnda har nå behandlet de første klagesakene etter ny lov. 

Covid-19 på feriereise

Person: Nemnda har tatt stilling til krav om erstatning for tapt ferie som skyldtes isolasjon pga. Covid-19.

Høyesterett enig med FinKN i sak om "Olga-svindel"

Bank/finans: Høyesterett har i en ny dom avgjort at banken var ansvarlig for hoveddelen av tapet ved såkalt "Olga-svindel". 

Gå til toppen