Nemndene

FinKN Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler tvister mellom kjøper av fast eiendom og selgers eierskifteforsikringsselskap, samt ved krav om regress mot selger av boligen.

Finansklagenemnda Eierskifte består av leder, samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Eierskifte

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Eierskifte

Leder

Kjersti Buun Nygaard 

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

Henning Jakobsen

Spesialrådgiver i Lovsekretariatet, Stortinget

Medlemmer

Anne-Lene Hødnebø

DNB Bank

Terje Sjøvold

OBOS

Line Jeanette Klefstad

Forbrukerrådet

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Victoria van der Lagen-Larsen

Claims Link 

Stian Bones

Protector Forsikring

Lena Moss

Fremtind Forsikring

Magnus Blix Walderhaug

Fremtind Forsikring

Kristin Bjerkli

Eika Forsikring

Roy Johansen

Frende Forsikring

Helene Folmo Hafnor

Forbrukerrådet

Gå til toppen