Nemndene

FinKN Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler tvister mellom kjøper av fast eiendom og selgers eierskifteforsikringsselskap, samt ved krav om regress mot selger av boligen.

Finansklagenemnda Eierskifte består av leder, nestleder, ett uavhengig medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Eierskifte

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Eierskifte

Leder

Kjersti Buun Nygaard 

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

Henning Jakobsen

Spesialrådgiver i Lovsekretariatet, Stortinget

Nestleder

Irene Sogn

Lagdommer, Borgarting lagmannsrett

Medlemmer

Thalina Kofoed Skramstad

Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Truls Holm Olsen

Tryg Forsikring

Hanne Kvalshaug

SpareBank1 Forsikring

Cecilie Asak Oftedal

Forbrukerrådet

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Victoria van der Lagen-Larsen

Norwegian Claims Link 

Tommy Ravndal

Protector forsikring

Lena Moss

DNB Forsikring

Ole Smedsrud 

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Peter Bjurvill

Codan Forsikring

Terje Sjøvold

OBOS

Kristin Bjerkli

Eika Forsikring

Roy Johansen

Frende Forsikring

Line Jeanette Klefstad

Forbrukerrådet

Else Anette Grannes

Forbrukerrådet

Helene Folmo Hafnor

Forbrukerrådet

Mia Ebeltoft

Finans Norge

Øyvind Flatner

Finans Norge

Gå til toppen