Nemndene

FinKN Skade

Finansklagenemnda Skade behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skade- og ansvarsforsikring.

Finansklagenemnda Skade består av en leder, en nestleder, ett uavhengig medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer brukerorganisasjonene (Forbrukerrådet i saker innen forbrukerforhold og Næringslivets Hovedorganisasjon ved klager fra næringsdrivende). 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Skadeforsikring

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Skade

Leder

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Rune Jenser

Lagdommer, Agder lagmannsrett (TFF Gebyr)

Nestleder

Birgitte Hagland

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Line Merete Lileng

Forsvarsstaben

Elisabeth Okkenhaug

If Skadeforsikring

Vibeke Stiansen

Gjensidige Forsikring

Gyrid Giæver

Forbrukerrådet

Hege Sundby

Forbrukerrådet

Ingebjørg Kiil

Forbrukerrådet

Andreas Pihlstrøm

Næringslivets Hovedorganisasjon

Lars Erik Lundgaard

Nelfo

Trine Vøien

Tryg Forsikring (TFF Gebyr)

Paal Bjønness

Forbrukerrådet (TFF Gebyr)

Else Anette Grannes

Forbrukerrådet (TFF Gebyr)

Varamedlemmer

Trine Vøien

Tryg Forsikring

Roy Johansen

Frende Skadeforsikring

Ole Smedsrud

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Hanne Kvalshaug

SpareBank1 Forsikring

Terje Løyning

Nemi Forsikring

Peter Bjurvill

Codan Forsikring

Cecilie Asak Oftedal

Forbrukerrådet

Mia Ebeltoft

Finans Norge

Øyvind Flatner

Finans Norge

Fredrik Mohn Lian

Næringslivets Hovedorganisasjon

Gå til toppen