Klarna Bank ut av klageordningen

Publisert 25.01.2021

Bank/finans: FinKN kan ikke lengre behandle klager mot Klarna Bank. 

Klarna Bank AB har sagt opp sin tilslutning til Finansklagenemndas klageordning.

Dette innebærer at Finansklagenemnda ikke kan behandle klager mot Klarna som er mottatt etter 01.01.21.

Gå til toppen