Klagefrister løper i rettsferien

Publisert 22.12.2017

MERK: Alle våre klagefrister løper også i rettsferien (sommerferien). 

Finansklagenemnda er underlagt lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. Loven hensyntar ikke regler om rettsferie - dette betyr at alle våre klagefrister løper uavbrutt i rettsferien og uavhengig av helligdager.

Frister som settes av Finansklagenemnda kan heller ikke påregnes utsatt. 

Gå til toppen