Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Finansklagenemnda flytter!

Vi flytter til nye kontorlokaler den 21.11 og holder i den forbindelse stengt onsdag 20.11.

Les artikkel

Aktuelt

Kraftig økning i antall klager på boligselger-forsikring

Eierskifte: Finansklagenemnda opplever en stor økning i antall klager på boligselgerforsikring. 

Norsk Tannhelseforsikring

(Oppdatert 11.10.2019) Norsk Tannhelseforsikring (Astrenska) trekker sin oppsigelse fra klageordningen. 

Kortsvindel ved "phishing" - spørsmål om grov uaktsomhet

Bank/finans: Klagerne hadde blitt utsatt for svindel etter å ha mottatt e-poster som fremsto som om de kom fra Apple. 

Pensjonsopptjening ved delvis uførhet

Person: Nemnda har uttalt at også ansatte med delvis uførhet skal ha pensjonsopptjening i takt med lønnsutviklingen. 

Finansklagenemndas årsberetning 2018

Årsberetningen for 2018 er nå tilgjengelig.

Tyveri fra låst garderobeskap

Skade: Forsikringsselskapet fikk ikke medhold i at det var uaktsomt å oppbevare verdigjenstander i et låst garderobeskap.

Barneforsikring - urimelige forsikringsvilkår?

Person: Bestemmelser i avtaleloven gjør at forsikringsvilkår som fremstår som klart urimelige kan settes til side.

Ikke betal AG Finans for IQ-test

Bank/finans: FinKN kan ikke behandle klager mot selskapet AG Finans. 

Gå til toppen