Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Pensjonsopptjening ved delvis uførhet

Person: Nemnda har uttalt at også ansatte med delvis uførhet skal ha pensjonsopptjening i takt med lønnsutviklingen. 

Finansklagenemndas årsberetning 2018

Årsberetningen for 2018 er nå tilgjengelig.

Tyveri fra låst garderobeskap

Skade: Forsikringsselskapet fikk ikke medhold i at det var uaktsomt å oppbevare verdigjenstander i et låst garderobeskap.

Ikke betal AG Finans for IQ-test

Bank/finans: FinKN kan ikke behandle klager mot selskapet AG Finans. 

Barneforsikring - urimelige forsikringsvilkår?

Person: Bestemmelser i avtaleloven gjør at forsikringsvilkår som fremstår som klart urimelige kan settes til side.

Skjeggkre - et nytt skadedyr i Norge

Eierskifte: Er forekomst av skjeggkre en vesentlig mangel ved salg av brukt bolig?

Dom fra Høyesterett - foreldelse etter FinKN-klage

I en ny dom fra Høyesterett behandles virkningen av avbrutt foreldelse etter at en sak har blitt avsluttet i Finansklagenemnda.

Alpha Insurance er konkurs

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i mai 2018. 

Gå til toppen