Når får jeg svar på klagen min?

Publisert 29.06.2020

Finansklagenemnda har for tiden lang saksbehandlingstid. Dette skyldes stor saksmengde. Vi jobber med å redusere saksbehandlingstiden, men vi kan dessverre ikke oppgi forventet saksbehandlingstid i den enkelte sak. 

Finansklagenemnda er underlagt lovbestemte saksbehandlingsfrister, og skal senest innen 90 dager etter at vi har mottatt nødvendige dokumenter for å behandle klagen gi partene et endelig resultat. 

Gå til toppen