Om oss

Styret

Finansklagenemndas styre består av ni medlemmer, hvorav:

Varamedlemmer oppnevnes av partene etter behov.

Styrets sammensetning:                                                                                  

Styreleder:
Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes Forening (VFF)

Nestleder:
Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge

Styremedlemmer:
Eva-Lill Strandskogen, Finans Norge
Tone Dahle Sævold, Finans Norge
Jorge Jensen, Forbrukerrådet
Bjarki Eggen, Forbrukerrådet
Siv-Mette Thomassen, Næringslivets Hovedorganisasjon
Christina Åhlander, Finansieringsselskapenes forening
Iman Winkelman, Virke

Varamedlemmer:
Evy Ann Hagen, Finans Norge
Knut Magne Framstad, Finans Norge
Jan Digranes, Finans Norge
Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet
Anne Kristin Vie, Forbrukerrådet
Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
Kristin Diserud Mildal, Næringslivets Hovedorganisasjon
Tom Slungaard, Finansieringsselskapenes Forening
Hege Stensland Sveen, Virke

Gå til toppen