Nemndene

Nemndene

Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder – FinKN Bank, FinKN Inkasso, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN Eierskifte.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Sekretariatet forbereder sakene for nemndene.

Finansklagenemnda er sammensatt av en leder, to medlemmer som er oppnevnt av finansnæringen, og to medlemmer som er oppnevnt av brukerorganisasjonene.

Nemndsavgjørelsene er rådgivende, og partene er derfor ikke forpliktet til å følge uttalelsen. Dersom et finansselskap ikke har akseptert en avgjørelse mot seg, har selskapet plikt til å dekke motpartens sakskostnader ved domstolsbehandling i henhold til finansieringsvirksomhetslovens § 2-12 b (gjelder ikke krav mot inkassoselskap). 

Gå til toppen