Nemndene

Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder – FinKN Bank, FinKN Inkasso, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN Eierskifte.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Sekretariatet forbereder sakene for nemndene.

Finansklagenemnda er sammensatt av en leder, to medlemmer som er oppnevnt av finansnæringen, og to medlemmer som er oppnevnt av brukerorganisasjonene.

Nemndsavgjørelsene er rådgivende, og partene er derfor ikke forpliktet til å følge uttalelsen. Dersom et finansselskap ikke har akseptert en avgjørelse mot seg, har selskapet plikt til å dekke motpartens sakskostnader ved domstolsbehandling i henhold til finansieringsvirksomhetslovens § 2-12 b (gjelder ikke krav mot inkassoselskap). 

FinKN Bank

Finansklagenemnda Bank behandler tvister som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.

Nemnda kan også behandle tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning. Nemnda kan kun behandle klager fra forbrukere. 

Finansklagenemnda Bank består av en leder, samt fire faste medlemmer - hvorav to representerer finansnæringen og to representerer Forbrukerrådet.

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Bank

Leder

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Knut Bjerve

DNB Bank ASA

Andreas Lien Sandberg

Nordea Bank

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Caroline Skarderud

Forbrukerrådet

Tom Slungaard

Finansieringsselskapenes Forening

Gro Opsanger Rebbestad

Storebrand Livsforsikring AS

Varamedlemmer

Henning Bjørnstad

SpareBank1 Østlandet

Thomas Dahn

Sbanken ASA

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Anne-Sofie Faye-Lund

Forbrukerrådet

Andre Said

SEB Kort, Oslofilialen

Geir-Arne Nyborg

Verdipapirfondenes Forening

FinKN Inkasso

Finansklagenemnda Inkasso behandler tvister mellom forbrukere og inkassoforetak om forpliktelser etter inkassoloven. Tvist om salær er en mulig forpliktelse i henhold til inkassoloven.

Finansklagenemnda Inkasso består består av en leder, samt fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer inkassonæringen, og to medlemmer representerer forbrukerne (oppnevnt av Forbrukerrådet). 

Nemndas avgjørelser er rådgivende. Ved avgjørelser som gir klager helt eller delvis medhold, skal inkassoselskapet gi begrunnet melding til klager og nemnda innen en angitt frist dersom avgjørelsen ikke vil bli fulgt. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Se nærmere under fagområde Inkasso om hvilke saker som kan behandles av FinKN Inkasso. 

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Inkasso

Leder

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett

Medlemmer

Kristin Thorne Kleiberg

PRA Group Norge AS 

Linn Hagesæter

Kredinor SA

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Tommy Album Rørvik

Axactor

Hilde Larsson

Lindorff / Advokatfirma Kontrakt AS

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Hege Sundby

Forbrukerrådet

FinKN Person

Finansklagenemnda Person behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Finansklagenemnda Person består av en leder, samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer brukerorganisasjonene (Forbrukerrådet i saker innen forbrukerforhold og Næringslivets Hovedorganisasjon ved klager fra næringsdrivende). 

I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale etter en medisinsk vurdering, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene.

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Person

Leder

Karin Maria Bruzelius

Tidligere Høyesterettsdommer

Kaja de Vibe Malling

Advokat MNA

Medlemmer

Tonje Giertsen

Protector Forsikring

Barbro Paulen

Tryg Forsikring

Kjetil Stien

Storebrand Livsforsikring

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Grete Borchgrevink

St. Olavs hospital

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Mildrid Felland

Gjensidige Forsikring

Lise Karlsen

Oslo Pensjonsforsikring

Jane Ytreøy Grøndalen

Codan Forsikring

Truls Nygård

If Skadeforsikring

Tania Heimbeck

Nordea Liv

Ingrid Sande Kvålen

Forbrukerrådet

Kristen Johannes Ruud

Tryg Forsikring

FinKN Skade

Finansklagenemnda Skade behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skade- og ansvarsforsikring.

Finansklagenemnda Skade består av en leder, samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer brukerorganisasjonene (Forbrukerrådet i saker innen forbrukerforhold og Næringslivets Hovedorganisasjon ved klager fra næringsdrivende).  

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Saker som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen behandles av Finansklagenemnda Skade (TFF-gebyr) ved leder Rune Jensen. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Skade

Leder

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett (TFF Gebyr)

Nestleder

Birgitte Hagland

Førsteamanuensis ph.d., Universitetet i Oslo

Medlemmer

Trine Vøien

Tryg Forsikring 

Vibeke Stiansen

Gjensidige Forsikring

Hege Sundby

Forbrukerrådet

Alexander Venås

Forbrukerrådet

Andreas Pihlstrøm

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Johannes Straume

Næringslivets Hovedorganisasjon Transport (NHO)

Thor Chr. Hansteen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Paal Bjønness

Forbrukerrådet (TFF Gebyr)

Varamedlemmer

Elisabeth Okkenhaug

If Skadeforsikring

Roy Johansen

Frende Skadeforsikring

Hanne Sofie Nøklegaard

Fremtind Forsikring AS

Terje Løyning

Insurance Group ASA

Merete Utgård

Gjensidige Forsikring

Lars Enger Barnholdt

KLP Skadeforsikring

Øygunn Eline Fet

Claims Link

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Anette Eckhoff

Næringslivets Hovedorganisasjon

Camilla Raastad

Næringslivets Hovedorganisasjon Transport (NHO)

Heike Kristine Bentsen

NHO Reiseliv

FinKN Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler klager som gjelder boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring, samt krav om regress mot selger av boligen.

Finansklagenemnda Eierskifte består av leder, samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Eierskifte

Leder

Kjersti Buun Nygaard 

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

Henning Jakobsen

Spesialrådgiver i Lovsekretariatet, Stortinget

Medlemmer

Anne-Lene Hødnebø

DNB Bank

Terje Sjøvold

OBOS

Caroline Skarderud

Forbrukerrådet

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Alexander Venås 

Forbrukerrådet

Thomas Iversen

Forbrukerrådet

Gustav Norman

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Nina Risvik Johannessen

Claims Link 

Stian Bones

Protector Forsikring

Lena Moss

Fremtind Forsikring

Magnus Blix Walderhaug

Fremtind Forsikring

Pål Martin Andersen

Eika Forsikring

Roy Johansen

Frende Forsikring

Ingrid Sande Kvålen

Forbrukerrådet

Hanne Beth Takvam-Borge

Forbrukerrådet

Gå til toppen