Ikon - Søk Logo

Fagområder

Inkasso

Tvister mellom forbrukere og inkassoforetak om forpliktelser etter inkassoloven. Tvist om salær er en mulig forpliktelse i henhold til inkassoloven. 

Hvilke saker kan behandles av oss? 

 • Inndrivelse av et krav du har gitt beskjed om at du er uenig i
 • Kravet er ikke korrekt varslet (ikke mottatt varsel/formfeil i varsel)
 • Du har vært utsatt for inkassometoder som har utsatt deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe
 • Du har blitt avkrevd for høyt inkassosalær

Hvilke saker faller utenfor Finansklagenemndas mandat og kan ikke tas til behandling?

 • Generelle juridiske råd og bistand
 • Tvister om hovedkravet (det man har blitt fakturert for)
 • Inkassoforetakets manglende vilje til å inngå avtaler
 • Saker hvor inkassokostnadene er frafalt
 • Saker som har vært eller er oversendt til rettslig behandling (herunder namsmannen) og hvor kravet på inkassokostnader er tatt med
 • Krav som har oppstått i forbindelse med klagers næringsvirksomhet
 • Klager mot advokater som foretar innfordring i medhold av advokatbevilling

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Gjelder din klage både inkassosalær og ditt lån/kreditt i en bank, må det opprettes to klagesaker - en mot inkassoforetaket og en mot banken. Dette da tvisten behandles av to ulike nemnder.

Vår saksbehandling. 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Klager som gjelder inkasso vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for bank, finans, verdipapirfond og inkasso.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Inkasso. For mer informasjon om Finansklagenemnda Inkasso, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister.

Artikler knyttet til dette fagområdet

Gå til toppen