Fagområder

Skadeforsikring

Tvister som gjelder alle typer skadeforsikringer, som for eksempel innbo- og villaforsikring, reiseforsikring, forsikring av dyr, båt og bil, ansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klagesaker som gjelder alle typer skadeforsikringer. Klagen kan gjelde både spørsmålet om det har skjedd en skade som er dekningsmessig etter forsikringsvilkårene, om selskapet har adgang til å avkorte (begrense) forsikringsutbetalingen, eller krav om regress (tilbakebetaling) fra selskapet. Både forbrukere og næringsdrivende har klageadgang. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling.

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Saker hvor bevissituasjonen er vanskelig, og hvor det er nødvendig med umiddelbar bevisførsel - for eksempel saker som gjelder svik, eller omfattende erstatningsoppgjør - kan avvises fra nemndsbehandling. 

Klager som gjelder skadeforsikring vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Skade/Ansvar. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Skade. For mer informasjon om Finansklagenemnda Skade, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her.

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Ferietid – hva dekker forsikringen?

Skade: Dekker en reiseforsikring avbestilling grunnet økte kostnader?

Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Skade: Fra 1.1.2023 må el-sparkesykkel forsikres med en lovpålagt ansvarsforsikring. 

Nye regler om forsikringsavtaler

Endringer i forsikringsavtaloven skal styrke forbrukervernet og sikre at kundene får god informasjon og veiledning når de skal kjøpe forsikring.

Avbestilling av reise pga. Covid-19

Når kan kostnader til avbestilling av reise som en følge av Covid-19 dekkes av forsikringen?

Tyveri fra låst garderobeskap

Skade: Forsikringsselskapet fikk ikke medhold i at det var uaktsomt å oppbevare verdigjenstander i et låst garderobeskap.

Dom fra Høyesterett - foreldelse etter FinKN-klage

I en ny dom fra Høyesterett behandles virkningen av avbrutt foreldelse etter at en sak har blitt avsluttet i Finansklagenemnda.

Arbeidsledighet – kan forsikringen avvikles av selskapet?

Skade: Et forsikringsselskap besluttet å avvikle sin portefølje med arbeidsledighetsforsikringer etter oljekrisen. 

Grov uaktsomhet ved utforkjøring

Skade: Dersom en utforkjøring skyldes grov uaktsomhet hos føreren, kan forsikringsselskapets ansvar for skaden settes ned, eller falle bort.

Gå til toppen