Trafikkforsikringsgebyr

Tvister som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klager på gebyr for uforsikret kjøretøy. NB: Du må klage til Trafikkforsikringsforeningen (TFF) først. Hvis du ikke får medhold av TFF, blir klagen din oversendt direkte fra TFF til Finansklagenemnda.

Vil du klage på gebyr fra TFF? – se klageskjema på nettsidene til TFF.

Hva er gebyr for uforsikret kjøretøy?

I Norge er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring for motorvogn, uansett om den er i bruk eller ikke. Hvis du er eier av et registrert og forsikringspliktig kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret, jf. bilansvarslova § 17a og forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn.

Gebyret ilegges av Trafikkforsikringsforeningen (TFF) iht. gebyrforskriften. Finansklagenemnda er klageinstans, og vårt vedtak i saken kan ikke påklages, jf. gebyrforskriften § 8.

For å slippe å betale gebyr må du kjøpe en ansvarsforsikring eller avregistrere kjøretøyet. 

Vår saksbehandling 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter.

Klager som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Skade/Ansvar. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Skade (TFF).  For mer informasjon om Finansklagenemnda Skade, klikk her.

Se vedlagte dokument for mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda:

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Viktig melding!

(Oppdatert 28.08.2020) Finansklagenemnda har for tiden lang saksbehandlingstid. Dette skyldes bl.a. stor saksmengde, samt begrenset kapasitet som en følge av myndighetenes restriksjoner for å begrense spredningen av Covid-19. Restriksjonene medfører også andre endringer i vår drift.

Gå til toppen