Ikon - Søk Logo

Trafikkforsikringsgebyr

Tvister som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klager på gebyr for uforsikret kjøretøy. NB: Du må klage til Trafikkforsikringsforeningen (TFF) først. Hvis du ikke får medhold av TFF, blir klagen din oversendt direkte fra TFF til Finansklagenemnda.

Vil du klage på gebyr fra TFF? – se klageskjema på nettsidene til TFF.

Hva er gebyr for uforsikret kjøretøy?

I Norge er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring for motorvogn, uansett om den er i bruk eller ikke. Hvis du er eier av et registrert og forsikringspliktig kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret, jf. bilansvarslova § 17a og forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn.

Gebyret ilegges av Trafikkforsikringsforeningen (TFF) iht. gebyrforskriften. Finansklagenemnda er klageinstans, og vårt vedtak i saken kan ikke påklages, jf. gebyrforskriften § 8.

For å slippe å betale gebyr må du kjøpe en ansvarsforsikring eller avregistrere kjøretøyet. 

Vår saksbehandling 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter.

Klager som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for forsikring - Skade/Ansvar. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Skade (TFF).  For mer informasjon om Finansklagenemnda Skade, klikk her.

Se vedlagte dokument for mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda:

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister. 

Artikler knyttet til dette fagområdet

Gå til toppen