Er fall i alpinbakke en "ulykke" som dekkes av forsikringen?

Publisert 02.12.2015

Person: I to nyere uttalelser har FinKN Person tatt stilling til om fallskader ved slalom og snowboard-kjøring kan regnes som "ulykker" i forsikringsrettslig forstand. 

Innen personforsikring forstås begrepet "ulykkesskade" som kan dekkes av forsikringen som en skade forårsaket av en plutselig, ytre, fysisk, begivenhet. Begivenheten som forårsaker skaden må altså være plutselig (skje over kort tid), ha en ytre årsak (utenfor sikrede selv), og det er lagt til grunn i rettspraksis at den ytre årsaken har utviklet seg på en uventet måte. Skader som ofte oppstår i ulike typer sport, er altså vanligvis ikke å regne som ulykkesskader i forsikringsrettslig forstand. 

FinKN 2015-399 (Storebrand Livsforsikring AS) gjaldt en korsbånd-/meniskskade oppstått under en alpinkonkurranse. Sikredes ene ski skar ut i en sving slik at hun fikk en kraftig rotasjon i kneet da skien tok tak i underlaget igjen. Nemndas flertall kom til at dette ikke var å anse som en ulykke slik begrepet var definert i vilkårene. Ulykkesbegrepet måtte ifølge flertallet tilpasses den risiko som sikrede med viten og vilje hadde utsatt seg for, og det forhold at underlaget mot slutten av løypa var ujevnt med groper i snøen, var neppe ukjent for forsikrede. Selskapet fikk dermed medhold. 

Uttalelsen er avgitt under dissens. Du kan lese hele uttalelsen her

I FinKN 2015-438 (Tryg Forsikring) ble sikrede skadet under snowboardkjøring da han utførte et hopp med rotasjon og landet noe for kort. Nemnda fant ikke at det var beskrevet noe som tilsa at det under sikredes hopp inntrådte noe uventet i den ytre situasjonen og konkluderte med at hendelsen ikke kunne anses som en ulykke etter vilkårene. Nemnda uttalte at ulykkesbegrepet må tilpasses den risiko som den forsikrede med viten og vilje utsetter seg for. Selskapet ble gitt medhold. 

Du kan lese hele uttalelsen her

 

Spørsmålet om hva som skal forstås som en "ulykke" er behandlet i en rekke tidligere uttalelser fra Finansklagenemnda Person. Du kan lese flere uttalelser om dette i nemndsregisteret (velg "forsikring" og "ulykke"). 

Gå til toppen