Avbestilling av reise pga. Covid-19

Publisert 16.10.2020

Når kan kostnader til avbestilling av reise som en følge av Covid-19 dekkes av forsikringen?

En reiseforsikring dekker ofte utlegg og kostnader ved avbestilling av en reise som en følge av f.eks. sykdom eller ulykke, eller at Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til området.

Hva som dekkes av forsikringen fremgår av forsikringsvilkårene, og dette kan variere fra selskap til selskap. Hvis du er usikker på hva som dekkes av din forsikring, må du altså undersøke hva som står i vilkårene.

Finansklagenemnda har mottatt mange klager som gjelder avbestilling av reise pga. Covid-19. Nemndene har nå i to avgjørelser tatt stilling til spørsmålet om dekning under reiseforsikring som en følge av avbestilling pga. smittefrykt, og avbestilling av en innenlands reise.

Avbestilling før reiseråd ble gitt.

Finansklagenemnda Person behandlet i FinKN 2020-638 (If Skadeforsikring) en klage hvor sikrede hadde bestilt en reise til Gran Canaria med planlagt avreise 11. mars 2020. Billetten var kjøpt ett år i forveien. Sikrede hadde astma og kols, og ønsket ikke å reise på grunn av frykt for å bli smittet av Covid-19. Reisen ble avbestilt den 11. mars 2020, altså før UD hadde gitt et reiseråd.

Nemndas flertall ga selskapet medhold, og viste til at hverken avbestilling pga. smittefrykt eller avbestilling uten at det forelå et reiseråd fra UD var dekket av reiseforsikringen. Nemndas mindretall mente at forsikringsvilkårene måtte settes til side etter bestemmelser i avtaleloven.

Du kan lese hele avgjørelsen her. 

Avbestilling av innenlands reise

I avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade i FinKN 2020-688 (Gjensidige Forsikring) var spørsmålet om reiseforsikringen dekket avbestilling av en innenlands reise som en følge av myndighetenes "hytteforbud". Nemnda ga selskapet medhold, og viste til at slike kostnader ikke var dekket iht. forsikringsvilkårene.

Du kan lese hele avgjørelsen her

Gå til toppen