Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Informasjon til våre brukere

Søndag 2. mai ble det gjennomført vedlikehold på Foretaksportalen og Min sak.

Etter gjennomført vedlikehold har vi periodevis erfart visse problemer knyttet til selve innloggingen. Med andre ord kan tilgangen være litt ustabil.

Gå til Foretaksportalen eller Min sak via linker på vår nettside www.finkn.no. Problemer med tilgang skal løse seg ved at nettsiden oppfriskes (Ctrl + F5) eller nettleserlogg slettes, før ny pålogging.

Det er tilgang til både Foretaksportalen og Min sak ved bruk av smarttelefon/nettbrett.

Les artikkel

Aktuelt

Klarna Bank ut av klageordningen

Bank/finans: FinKN kan ikke lengre behandle klager mot Klarna Bank. 

Avbestilling av reise pga. Covid-19

Når kan kostnader til avbestilling av reise som en følge av Covid-19 dekkes av forsikringen?

"Olga-svindel" - klager fikk medhold

Bank/finans: En forbruker ble forledet til å oppgi BankID-opplysninger til en person som utga seg for å ringe fra banken. 

Opplysningsplikt om byggeplaner

Eierskifte: I hvilke tilfeller har selger plikt til å opplyse om utbyggingsplaner på nabotomten ved salg av bolig? 

Bitt av hai - slapp å betale sykehusregning

Person: Reiseforsikringen var utløpt, men nemnda kom likevel til at selskapet var ansvarlig for sykehusutgiftene etter et haiangrep.

Kraftig økning i antall klager på boligselger-forsikring

Eierskifte: Finansklagenemnda opplever en stor økning i antall klager på boligselgerforsikring. 

Kortsvindel ved "phishing" - spørsmål om grov uaktsomhet

Bank/finans: Klagerne hadde blitt utsatt for svindel etter å ha mottatt e-poster som fremsto som om de kom fra Apple. 

Kasteball mellom forsikringsselskap

Person: Partene var enige om at de forsikrede hadde krav på utbetaling, men ingen av forsikringsselskapene ville ta ansvaret. 

Gå til toppen