Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Finansklagenemnda (FinKN)

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte.

Se også: Finansklagenemndas årsberetning 2014

 

Skade

Kan du legge fra deg smykker i bilens kupé, uten at dette får betydning for forsikringsoppgjøret om smykkene blir stjålet?


Eierskifte

Skal kjøper ha standardhevings-fradrag når ny peis erstatter gammel peis med mangler?


Person

Personskade oppstått på jobbreise/ seminar. Forholdet til yrkesskade-forsikringsloven.


Bank


Spillavhengighet som grunnlag for frarådningsplikt.

Les mer 
Les mer 
Les mer 
Les mer 
  
Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022