Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Finansklagenemndas årsberetning

Finansklagenemnda har publisert sin årsberetning, hvor det redegjøres for sekretariatets og nemndenes virksomhet i 2015.

Inkassoklagenemnda samlokalisert med Finansklagenemnda

Inkasso: Inkassoklagenemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda.

Acta-selskaper ut av klageordningen

Bank/finans: Klager mot Acta Kapitalforvaltning AS, Navigea Securities AS og Acta Asset Management AS vil ikke lengre bli tatt til behandling. 

Utforkjøring på grunn av mobiltelefon - uaktsomt?

Skade: Sikrede kjørte ut av veien etter å ha blitt distrahert av sin mobiltelefon, og selskapet mente at dette var grovt uaktsomt. 

Plikt til å sende forsikringsbevis ved tegningen

Person: Finansklagenemnda har i nyere praksis lagt til grunn at forsikringsselskapet må sannsynliggjøre at det har blitt sendt ut forsikringsbevis. 

Skal banken dekke tapet etter misbruk av betalingskort?

Bank/finans: Klagers bankkort ble misbrukt ved bruk av riktig PIN-kode, og spørsmålet for nemnda var om banken kunne holde klager ansvarlig for tapet. 

Kollisjon mellom venstresvingende og forbikjørende kjøretøy

Kollisjon: Hvordan fordeler man skylden ved kollisjon som skjer mellom et venstresvingende kjøretøy, og et forbikjørende kjøretøy? 

Ekte hussopp en vesentlig mangel ved boligsalg

Eierskifte: Kjøper oppdaget ekte hussopp i kjelleren etter overtakelsen, og spørsmålet var om dette utgjorde en "vesentlig mangel" ved boligen. 

Gå til toppen