Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Nye saksbehandlingsregler fra 01.01.2017

Som en følge av ny lov om klageorganer for forbrukere vil alle klager til FinKN som mottas etter 01.01.2017 bli behandlet etter nye saksbehandlingsregler. Dette medfører blant annet at våre saksbehandlingsfrister også løper i rettsferiene. 

Les artikkel

Aktuelt

Informasjon om finansieringen for 2017

Finansklagenemndas virksomhet finansieres av selskapene, og FinKNs styre har nå vedtatt finansieringsordningen for 2017. 

Tvangssalg av aksjer etter teknisk feil hos banken

Bank/finans: Klager krevde erstatning fra banken etter at aksjer han ved en feil hos banken hadde fått kjøpt, ble tvangssolgt.

Meldefrist ved barneforsikring

Person: Selskapet avslo krav om erstatning for medisinsk invaliditet til et barn med flere ulike diagnoser, fordi kravet var meldt for sent. 

Arbeidsledighets-forsikring til oljearbeidere

Skade: Ansatte i oljeselskap hadde kjøpt arbeidsledighetsforsikring, men fikk ikke erstatning fordi selskapet mente at de måtte ha vært klar over forestående oppsigelse. 

Kollisjon mellom venstresvingende og forbikjørende kjøretøy

Kollisjon: Hvordan fordeler man skylden ved kollisjon som skjer mellom et venstresvingende kjøretøy, og et forbikjørende kjøretøy? 

Hva er en "plutselig" skade?

Skade: Skadeforsikringer er ofte begrenset til å dekke "plutselige" skader, og tolkningen av dette begrepet vil dermed mange ganger være avgjørende.

Finansklagenemnda omfatter også inkasso

Inkasso: Klager mot selskap som driver inkassovirksomhet kan nå behandles av Finansklagenemnda. 

Finansklagenemndas årsberetning

Finansklagenemnda har publisert sin årsberetning, hvor det redegjøres for sekretariatets og nemndenes virksomhet i 2015.

Gå til toppen