Om oss

Om Finansklagenemnda

Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.

Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder. Som uavhengig tvisteløser skal vi bidra til at hver sak får en riktig løsning. Finansklagenemnda har ikke myndighet til å ta avgjørelser med bindende virkning for partene. Våre vurderinger og avgjørelser er kun rådgivende.  

Finansklagenemnda har skriftlig saksbehandling. Dette innebærer at vi avgir våre vurderinger og avgjørelser på grunnlag av sakens dokumenter. Ved vår vurdering av saken er vi ikke begrenset av partenes anførsler. Dette innebærer at vi kan ta stilling til tvisten på annet grunnlag enn det partene selv har anført.

Finansklagenemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser, og fylle de funksjoner som beskrives i lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker, forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22.

Finansklagenemnda finansieres ved at finansselskapene betaler et gebyr for hver klagesak, uavhengig av sakens utfall. Klagere kan når som helst trekke en klagesak og be om å få returnert innsendte dokumenter.

Historikk

Finansklagenemnda ble opprettet ved avtale mellom partene den 1. juni 2010, og var et resultat av sammenslåingen av Bankklagenemnda og Forsikringsklagenemnda (Forsikringsklagekontoret). Bankklagenemnda ble opprettet i 1988, mens Forsikringsklagekontoret (da ”Forbrukernes Forsikringskontor”) ble opprettet allerede i 1971. Avkortningsnemnda, som ble en del av Forsikringsklagenemnda, og i dag omfattes av Finansklagenemnda ble opprettet så tidlig som i 1936. I 2016 ble også Inkassoklagenemnda en del av Finansklagenemnda. 

Kontakt oss

Er det noe du lurer på? Sjekk siden Vanlige spørsmål for å se om du finner svar. 

Hvis henvendelsen din gjelder en klage på et finansselskap, ber vi om at du benytter vårt klageskjema. Du kan også bruke klageskjemaet til å ettersende dokumenter på en allerede opprettet klagesak. 

Hvis du har noen andre spørsmål, ring oss gjerne

tlf. 23 13 19 60

kl. 09.00 - 11.30 og kl. 12.00 - 15.00 

  

Postadresse

Finansklagenemnda

Pb. 53 Skøyen

0212 Oslo

Besøksadresse

Drammensveien 145A

0277 Oslo

    

E-post

post@finkn.no

Telefaks

23 13 19 70

Jobb hos FinKN

Vil du jobbe hos oss? Vi ansetter både advokater med lang erfaring innenfor sine respektive fagområder, samt nyutdannede jurister, og har et kontinuerlig fokus på å opprettholde et høyt faglig nivå. En jobb hos oss innebærer faglige utfordringer, og et spennende og sosialt arbeidsmiljø.

Regelverk

Her finner du en oversikt over regelverket som regulerer Finansklagenemndas virksomhet, samt en del av mest sentrale lovene innen fagområdene vi jobber med. 

Styret

Finansklagenemndas styre består av ni medlemmer, hvorav:

Varamedlemmer oppnevnes av partene etter behov.

Styrets sammensetning:                                                                                  

Styreleder:
Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes Forening (VFF)

Nestleder:
Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge

Styremedlemmer:
Eva-Lill Strandskogen, Finans Norge
Tone Dahle Sævold, Finans Norge
Marianne Uppman, Forbrukerrådet
Bjarki Eggen, Forbrukerrådet
Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon
Christina Åhlander, Finansieringsselskapenes forening
Iman Winkelman, Virke

Varamedlemmer:
Evy Ann Hagen, Finans Norge
Knut Magne Framstad, Finans Norge
Jan Digranes, Finans Norge
Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet
Jorge Jensen, Forbrukerrådet
Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
Fredrik Mohn Lian,  Næringslivets Hovedorganisasjon
Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes Forening
Hege Stensland Sveen, Virke

Ansatte

Administrerende direktør
Harald Sverdrup, advokat MNA
Tel: 909 84 971

Administrasjonssjef
Siv Iren Indal
Tel: 23 13 19 86

Advokat MNA
Ivar Magnus Rytter
Tel: 23 13 19 91

Internasjonalt samarbeid

I noen tilfeller befinner kunden og finansselskapet seg i ulike land, og det kan oppstå spørsmål i forbindelse med hvilket lands lovregler som kommer til anvendelse, eller hvilken klageinstans saken hører under. Finansklagenemnda bistår i slike saker ved å finne riktig klageinstans som kan behandle klagen.

FIN-NET

FinKN

Finansklagenemnda er Norges representant i FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network), som er et EU/EØS-samarbeid om behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Hensikten bak samarbeidet er å sikre forbrukere like klagemuligheter i utlandet som i hjemlandet, og på den måten forsøke å fremme grenseoverskridende handel av finansielle tjenester. Samarbeidet har resultert i at det er etablert en informasjonsbase hvor forbrukere enkelt kan få orientering om klageorganer i utlandet, samt at det gis konkret veiledning til forbrukere som har sitt forsikringsselskap eller bank i utlandet om hvordan de skal forholde seg ved en eventuell klage. 

Du kan lese mer på FIN-NETs hjemmesider.

Se også video om FIN-NET her.

EUs nettbaserte klageportal (ODR-klageportalen)

FinKN

Finansklagenemnda er et innmeldt klageorgan i EU-kommisjonens “Online Dispute Resolution (ODR)"-plattform.

Hvis du har kjøpt en forsikring eller en annen finansiell tjeneste via internett fra et selskap i et annet EU/EØS-land, kan du nå bruke ODR-portalen til å registrere en klage.

Du kan lese mer om dette, og få tilgang til klageportalen her: Nettbasert klageportal

Tilknyttede selskap

Her finner du en oversikt over alle finansforetak som er tilknyttet Finansklagenemnda. 

Finansklagenemnda kan kun behandle klager mot selskap som enten er medlemmer av avtalepartene, eller på annen måte er tilknyttet klageordningen. 

Hvis du ikke finner selskapet du ønsker å klage på, ring oss for å høre om vi kan behandle din klage. Vær oppmerksom på at noen selskap bruker eksterne oppgjørsselskap eller advokatfirma, og det er mulig at vi kan behandle klagen din selv om selskapet du har en tvist med ikke er på listen.  

Listen er oppdatert per 31.01.2017.

Gå til: Bank/finans - Forsikring - Inkasso

Bank/finans

Aasen Sparebank

Aberdeen Asset Management Norway AS

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

AS Financiering

Askim og Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Bamble Sparebank

Bank 1 Oslo Akershus AS

Bank Norwegian AS

Bank2 ASA

BB Finans AS

Berg Sparebank

Bien Sparebank AS

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

BlueStep Bank AB 

BMW Financial Services Norge NUF

BN Bank ASA

BNP Paribas Fortis SA/NV, Norwegian Branch

Borea Asset Management AS

Brage Finans ASA

Bud Fræna og Hustad Sparebank

Buypass Payment AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Citibank Europe plc, Norway Branch

Cultura Sparebank

Danske Bank

Danske Capital AS

Diners Club Norge, filial av Diners Club Nordic AB

DNB Asset Management AS

DNB Bank ASA

DNB Boligkreditt AS

Drangedal Sparebank

Easybank ASA

Eidsberg Sparebank

Eika Boligkreditt AS

Eika Kapitalforvaltning AS

Eika Kredittbank AS

Eksportfinans ASA

EnterCard Norge AS

Espos Norge AS

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

EuroCard, filial av Eurocard AB

Europay Norge AS

Evje og Hornnes Sparebank

EVRY Card Services AS

Fana Sparebank

Flekkefjord Sparebank

Folkia - Folkefinans AS

Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA

Fondsforvaltning AS

Ford Credit Norway

Fornebu Sparebank

Forte Fondsforvaltning AS

FRAM Fondene AS

GE Capital AS

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Gjerstad Sparebank

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Handelsbanken Kapitalforvaltning AS

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Helgeland Sparebank

Hemne Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjelmeland Sparebank

Holberg Fondsforvaltning AS

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Ikano Bank AB (publ), Norway Branch

Indre Sogn Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank

Jæren Sparebank

KLP Banken AS

KLP Kapitalforvaltning AS

Klæbu Sparebank

Komplett Bank ASA

Kragerø Sparebank

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt Bank AS

Landkreditt Boligkreditt AS

Landkreditt Forvaltning AS

Larvikbanken 

LeasePlan Norge AS

Lillesands Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Marker Sparebank

Meldal Sparebank

Melhus Sparebank

MoneyGram International Limited

Monobank ASA

Nesset Sparebank

Nordax Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge

Nordea Finans Norge AS

Nordea Funds, Norwegian Branch

Nordnet Bank NUF

Obligo Investment Management AS

OBOS-banken AS

Odal Sparebank

ODIN Forvaltning AS

Ofoten Sparebank

Opdals Sparebank

Orkdal Sparebank

Pareto Asset Management AS

Pareto Bank ASA

Resurs Bank AB (publ) NUF

Rindal Sparebank

Rørosbanken Røros Sparebank

Sandnes Sparebank

Santander Consumer Bank AS

Schibsted ePayment AS

SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

Selbu Sparebank

SKAGEN AS

Skandiabanken ASA

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen NUF

Skudenes & Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS

SpareBank 1 Finans Østlandet AS

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Kredittkort AS

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Mobilbetaling AS - mCASH

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 NordVest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SR-Bank ASA

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

Sparebanken DIN

Sparebanken Hedmark

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

SR-Forvaltning AS

Stadsbygd Sparebank

Storebrand Asset Management AS

Storebrand Bank ASA

Storebrand Finansiell Rådgivning AS

Strex AS

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Swedbank Asset Management

Swedbank Norge NUF

Søgne og Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Toyota Kreditbank GmbH NUF

Tri Pluss AS

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valle Sparebank

Vang Sparebank

Vegårshei Sparebank

Vestre Slidre Sparebank

Vik Sparebank

Volkswagen Møller Bilfinans AS

Voss Sparebank

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

yA Bank AS

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Åfjord Sparebank

Forsikring

ACE European Group Limited NUF

Agria Dyreforsikring NUF

AIG Europe Limited NUF

Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe Ltd

Allianz Global Assistance Europe

Alpha Insurance NUF

AmTrust Europe Limited

AmTrust International Underwriters Ltd.

Anticimex Forsikring AB, NUF

Atlantica Båtforsikring

AXA Partners - Credit & Lifestyle Protection

BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF

Bud og Hustad Forsikring gjensidig

CNP Santander Insurance Europe DAC

CNP Santander Insurance Life DAC

Codan Forsikring

Covéa Insurance Services Limited

Danica Pensjonsforsikring AS

DAS Legal Expenses Insurance Company Limited

DNB Forsikring AS

DNB Livsforsikring AS

Eika Forsikring AS, Personforsikring

Eika Forsikring AS, Skadeforsikring

Enter Forsikring

Erika Försäkrings AB (publ)

Euro Insurances Ltd.

Europeiske Reiseforsikring

Frende Livsforsikring AS

Frende Skadeforsikring AS

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Pensjonsforsikring AS

Gouda Reiseforsikring NUF

Handelsbanken Liv NUF

Havtrygd Gjensidig Forsikring

HELP Forsikring AS

Hiscox

If Skadeforsikring NUF

Industriforsikring AS

International Insurance Company of Hannover Limited

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

KLP Bedriftspensjon AS

KLP Skadeforsikring AS

KNIF Trygghet Forsikring AS

Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap

Landbruksforsikring AS

Legemiddelforsikringspoolen

Lloyds of London (Endurance at Lloyd's Limited)

Lloyds of London (Norske Sjø)

Moderna Försäkringar

Møretrygd Gjensidig Forsikring

Navigators and General Insurance Company Limited

NBBL Fulltegningsforsikring AS

NEMI Forsikring ASA

Nordea Liv Norge AS

Nordeuropa Forsikring AS

Nordlys Forsikring Gjensidig

Nordnet Livsforsikring AS

Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig

OBOS Forsikring AS

Oslo Forsikring as

Oslo Pensjonsforsikring AS

Protector Forsikring ASA

Qudos Insurance A/S

R&Q Insurance (Malta) Limited

Silver Pensjonsforsikring AS

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig

SOLID Försäkrings AB

SpareBank 1 Forsikring AS (Liv)

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Statens Pensjonskasse

Statnett Forsikring AS

Storebrand Forsikring AS

Storebrand Helseforsikring AS

Storebrand Livsforsikring AS

Svenska Kommun Försäkrings AB

Teisten Gj. Båtforsikring

Telenor Forsikring AS

Tennant Forsikring

Tokio Marine Kiln

Trafikkforsikringsforeningen

Troll Forsikring AS

Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap

Tryg Forsikring

Unison Forsikring AS

Vardia Insurance Group ASA

W. R. Berkley Insurance Norway NUF

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Zenith Insurance PLC

QBE Underwriting Ltd

Inkasso

ACCOUNTOR CREDIT AS

Akros Inkasso AS

Aktiv kontroll AS

ALEKTUM AS

ALFA INKASSO AS

ALPHA AKSEPTA AS

ALT INN INKASSO AS

ARGUS KREDITT AS

AS PORTA

AS RETTSINKASSO

ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG BA

AVIDA INKASSO AS

Axactor Capital 

Axactor Norway AS

BAHS Kapital AS

BETALINGSPARTNER AS

BEWA Kredittadministrasjon AS

BOLIGBYGGELAGENES INKASSOFORETAK AS

BONITET AS

CAPSA AS

CASE AS

CASH MANAGEMENT SECURITY AS

CHRISTIANIA INNFORDRING AS

COLLECTIO AS

Collectit Finans AS

Colligent Norge AS

CONECTO AS

CONFIDE AS

Contando AS

CONTAR AS

Cordo AS

CREDICARE AS

CRONE AS

DAHL INKASSO AS

DALANE KREDITT OG TOMTEUTVIKLING AS

De Rosa Kaniner AS

DEBET AS

DEHLI INKASSO AS

Delta Inkasso AS

DEMAND NORGE AS

DNF INKASSO AS

EULER HERMES NORGE

EUROCREDIT NORGE  AS

FINANS2 AS

FLEKKEFJORD INKASSOBYRÅ AS

Fordringsfabrikken AS

GALANT INKASSO AS

GOTHIA AS

HAMMERSBORG INKASSO AS

Hokas Collection AS

INKASSO SERVICE SØR ANS

Inkassofokus AS

InkassoPartner AS

INKASSOSERVICE TOR KÅRE HØIE

INKASSOTJENESTER AS

INTERKREDITT AS

Intrum Justitia AS

Invoice Inkasso AS

JUSTIS INKASSO AS

Kansler AS

KONKRETA Jane Rabbersvik

KONTANT LTD

KREDENI AS

KREDINOR SA

KREDITOR VEST AS

KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE SA

KREDITORFORENINGEN SØR SA

KREDITORFORENINGEN ØST SA

KREDITTFORVALTNING AS

KREDITTGJENVINNING AS

KREDITT-INKASSO AS

KREDITTPARTNER AS

KREDITTSIKRING AS

LINDORFF AS

LIQVIDA AS

MAIK AS

MELIN COLLECTORS AS

NORKREDITT AS

NORSK INKASSO AS

NORSK INKASSO-REFORM AS

Odin Kapital AS

OPUSCAPITA INKASSO AS

ORKLA CREDIT AS

OTTEM AS

PACTA AS

PAY SOLUTIONS NORWAY AS

PAYEX  NORGE AS

PRA Group Norge AS, N08

PRI CREDIT AS

RESPONS INKASSO AS

RISSA KOMMUNE

SAGA COLLECTORS AS

Salvo AS

SERGEL NORGE AS

SOLVENCIA AS

SVEA FINANS AS

SYSTEM KREDITT INKASSO AS

SYVERT LANGÅS & CO DA

TET INNFORDRING AS

TOTALINKASSO AS

TOTALKAPITAL AS

VEST INKASSO & FINANS AS

Visma Collectors AS

VK CREDIT

ZERO-ZERO KREDITT AS

ØKONETT AS

Øst Inkasso AS

ØSTFOLD INKASSO AS

For finansselskap

Informasjon om hvordan man tilslutter seg klageordningen samt kostnader ved tilslutning og bruk av Finansklagenemndas klageordning

Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder, samt mellom inkassoforetak og skyldnere. Som uavhengig tvisteløser skal vi bidra til at hver sak får en riktig løsning. Finansklagenemnda har ikke myndighet til å ta avgjørelser med bindende virkning for partene. Våre vurderinger og uttalelser er kun rådgivende.

Finansklagenemnda har skriftlig saksbehandling. Dette innebærer at vi avgir våre vurderinger og uttalelser på grunnlag av sakens dokumenter. Ved vår vurdering av saken er vi ikke begrenset av partenes anførsler. Dette innebærer at vi kan ta stilling til tvisten på annet grunnlag enn det partene selv har anført.

Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke. Finansklagenemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser og fylle de funksjoner som beskrives i lov om klageorganer for forbrukersaker, forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22. 

Hvem kan tilsluttes klageordningen

I utgangspunktet behandler Finansklagenemnda kun saker mot finansselskap som er medlem av Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Virke Inkasso.

Av Finansklagenemndas vedtekter pkt. 1.5 annet og tredje ledd fremgår likevel at selskap som ikke er medlemmer kan slutte seg til avtalen ved å betale de bidrag som fastsettes av styret:

(2) Finansselskap som ikke er medlem av en av disse næringsorganisasjonene, men som tilbyr tjenester innenfor Finansklagenemndas saksområder, kan søke om direkte tilknytning til Finansklagenemnda for behandling av klager mot foretaket. Finansklagenemndas styre fastsetter økonomiske betingelser og andre vilkår for tilslutningen og om opphør av tilknytningen. Det samme gjelder dersom det ved lov eller forskrift er bestemt at andre foretak skal være tilsluttet Finansklagenemnda.

(3) Finansselskap som er tilknyttet ordningen etter første og andre ledd har rett og plikt til å la Finansklagenemnda behandle innkomne klager innenfor de rammer som er fastsatt i eller i medhold av vedtektene.

Finansselskap som ønsker å tilslutte seg Finansklagenemndas klageordning, må meddele dette skriftlig. Finansselskapet regnes som tilsluttet ordningen ved betalt tilslutningsavgift.

Opplysninger om finansselskap

For å registrere et finansselskap som medlem trenger vi disse opplysningene:

 • Selskapets standard fakturaadresse (e-post)
 • Kontaktperson for fakturering
 • Kontaktperson for saksbehandling
 • Elektronisk faktura EHF
 • Org. nr.
 • MVA-pliktig?
 • Type virksomhet (kort orientering om virksomheten), evt. konsesjon, etc.
 • Tilknyttet bransjeorganisasjon eller direkte tilknytning.

Kostnader ved tilslutning av klageordningen

Finansklagenemndas driftsutgifter finansieres av finansselskapene, og selskapenes bidrag fastsettes av Finansklagenemndas styre. Kostnadene ved tilslutning og bruk av klageordningen, beregnes fra 2017 etter følgende modell:

 • Tilknytningsavgift: Finansselskap som ikke er medlem hos en avtalepart, men likevel ønsker å tilslutte seg klageordningen, betaler en engangsavgift. For 2018 er denne på kr. 40.000. 
 • Grunnbeløp: Alle finansselskap som er tilsluttet FinKN betaler et årlig grunnbeløp, forutsatt at selskapet driver med virksomhet som kan klages inn for klageordningen. Grunnbeløpet for 2018 er på kr. 9.400.
 • Saksavgift: Finansselskapet betaler en avgift som tilsvarer antall klagesaker som blir behandlet av FinKN. Saker som er meldt FinKN og avsluttet i nemnd i kalenderåret 00, anvendes som grunnlag for å finansiere driftsåret 02. Det vil si at fakturering av saksavgift for 2017 baseres på det antall klagesaker som er registrert i 2015, og antall ferdigbehandlede nemndssaker samme år. For 2018 er saksavgiften kr. 10.600.

For inkassoselskap gjelder en egen finansieringsordning. 

Opphør av finansselskapets tilslutning

Av Finansklagenemndas vedtekter pkt. 1.5 fjerde ledd fremkommer følgende om utmelding av klageordningen, for selskap som ikke er medlem av bransjeorganisasjonene:

(4) Tilknytningen til Finansklagenemnda som nevnt i annet ledd kan bringes til opphør av et finansselskap ved skriftlig varsel. Slikt varsel skal gis med minst seks måneders frist. Medlemskapet opphører førstkommende 31. desember. 

Gå til toppen