Silver Pensjonsforsikring

Publisert 23.06.2017

Person: Finansklagenemnda Person har nå vurdert to klagesaker mot Silver. 

Silver Pensjonsforsikring ble satt under offentlig administrasjon 17.02.17 og Finansklagenemnda mottok etter dette flere klager som i hovedsak handlet om to forhold. Den ene problemstillingen gjaldt klage på administrasjonsstyrets beslutning om å redusere løpende pensjonsutbetalinger med 50 %. Den andre problemstillingen gjaldt klage på at ulike pensjonsavtaler ikke ble flyttet fra Silver Pensjonsforsikring til andre forsikringsselskap, selv om flytteanmodningen ble innsendt før 17.02.17. 

To klagesaker som er representative for disse problemstillingene ble lagt frem for Finansklagenemnda Person i juni. Nemnda konkluderte med at sakene faller utenfor Finansklagenemndas mandat. Tilsvarende klagesaker vil derfor ikke bli tatt til behandling i Finansklagenemnda.

   

Du kan lese avgjørelsene i sin helhet her: FinKN 2017-339 og FinKN 2017-340.

Gå til toppen