Finansklagenemndas årsberetning

Publisert 01.03.2016

Finansklagenemnda har publisert sin årsberetning, hvor det redegjøres for sekretariatets og nemndenes virksomhet i 2015.

Høydepunkter fra årsberetningen: 

  • Sekretariatet mottok til sammen 4.661 klager i 2015.
  • 3.455 klagesaker innen forsikring, hvorav 1.816 gjaldt skade- og ansvarsforsikring og 933 gjaldt personforsikring. 
  • Fortsatt økning i antall klager som gjaldt eierskifteforsikring, til 650 i 2015. Dette er nå den forsikringstypen FinKN mottar flest klager på, og medholdsprosenten er markert høyere enn de andre forsikringsproduktene. 
  • Økning i antall klager innen bank/finans, fra 723 i 2014, til 1.206 i 2015. 
  • Nemndene avga til sammen 503 uttalelser i 2015, og forbruker ble gitt medhold i ca. 35 % av uttalelsene.
  • 12 uttalelser fra nemndene ble ikke akseptert av innklaget selskap.  

Last ned:  

Gå til toppen