Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Forsikring ved salg av bolig

Eierskifte: Det finnes etter hvert mange ulike typer forsikring som kan komme til anvendelse ved salg av bolig – her får du en liten oversikt.

Finansklagenemndas årsberetning 2017

Årsberetningen for 2017 er nå tilgjengelig under Aktuelt > Publikasjoner. Årsberetningen for inneholder blant annet statistikk fra saksbehandlingen i Finansklagenemndas sekretariat og nemnder. 

Er faktura på SMS tilstrekkelig til å bringe et krav til forfall?

Inkasso: En forutsetning for å kunne iverksette inkasso, er at kravet er brakt til forfall. Spørsmålet for nemnda var om faktura på SMS var nok til å regne kravet som forfalt.

Se opp for svindel i form av "phishing"!

Bank/finans: Bankkunden kan selv være delvis ansvarlig for tapet som en følge av svindel ved såkalt "phishing".

Svik ved yrkesskade

Person: Kan bestemmelser om svik få anvendelse ved oppgjør etter en yrkesskade? 

Arbeidsledighet – kan forsikringen avvikles av selskapet?

Skade: Et forsikringsselskap besluttet å avvikle sin portefølje med arbeidsledighetsforsikringer som en følge av omfanget av nedbemanninger etter oljekrisen. 

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet har tatt ut søksmål på vegne av ca. 180.000 andelseiere i DNB-fond. Saker som omfattes av søksmålet kan ikke behandles av Finansklagenemnda. 

"Min sak" - ny digital portal for klager

Fra 17.03.17 kan all korrespondanse i de fleste nye klagesaker hos FinKN skje papirløst via Min sak. 

Gå til toppen