Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Alpha Insurance er konkurs

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i mai 2018. 

Finansklagenemndas årsberetning 2017

Årsberetningen for 2017 er nå tilgjengelig. 

Forsikring ved salg av bolig

Eierskifte: Det finnes etter hvert mange ulike typer forsikring som kan komme til anvendelse ved salg av bolig – her får du en liten oversikt.

Er faktura på SMS tilstrekkelig?

Inkasso: En forutsetning for å kunne iverksette inkasso, er at kravet er brakt til forfall. Spørsmålet for nemnda var om faktura på SMS var godt nok.

Se opp for svindel i form av "phishing"!

Bank/finans: Bankkunden kan selv være delvis ansvarlig for tapet som en følge av svindel ved såkalt "phishing".

Svik ved yrkesskade

Person: Kan bestemmelser om svik få anvendelse ved oppgjør etter en yrkesskade? 

Arbeidsledighet – kan forsikringen avvikles av selskapet?

Skade: Et forsikringsselskap besluttet å avvikle sin portefølje med arbeidsledighetsforsikringer etter oljekrisen. 

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet har tatt ut søksmål på vegne av ca. 180.000 andelseiere i DNB-fond. FinKN kan ikke behandle saker som omfattes av søksmålet. 

Gå til toppen