Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Nye saksbehandlingsregler fra 01.01.2017

Som en følge av ny lov om godkjenning av klageorganer for forbrukere vil alle klager til FinKN som mottas etter 01.01.2017 bli behandlet etter nye saksbehandlingsregler. Dette medfører blant annet at våre saksbehandlingsfrister også løper i rettsferiene. 

Les artikkel

Aktuelt

Ledig stilling - advokat/fullmektig

FinKN søker en advokat/advokatfullmektig for fast ansettelse ved avdeling for forsikring - eierskifte/kombinert. 

Boligsalg "som den er" – hva med skader som inntrer før overtakelsen?

Eierskifte: Har kjøper eller selger ansvaret for mangler ved boligen som oppdages etter salget, men før overtakelsen?  

Silver Pensjonsforsikring

Person: Finansklagenemnda Person har nå vurdert to klagesaker mot Silver. 

Finansklagenemndas årsberetning 2016

Årsberetningen for 2016 inneholder blant annet statistikk fra saksbehandlingen i Finansklagenemndas sekretariat og nemnder. 

Skal banken opplyse om dokumentavgift?

Bank/finans: Banken informerte ikke klager om dokumentavgift som ble utløst ved overføring av bolig til samboer. 

Grov uaktsomhet ved utforkjøring

Skade: Dersom en utforkjøring skyldes grov uaktsomhet hos føreren, kan forsikringsselskapets ansvar for skaden settes ned, eller falle bort.

"Min sak" - ny digital portal for klager

Fra 17.03.17 kan all korrespondanse i de fleste nye klagesaker hos FinKN skje papirløst via Min sak. 

Skademeldingens betydning ved kollisjon

Kollisjon: Etter en bilkollisjon, vil ofte skademeldingen være et av de viktigste bevisene ved vurderingen av ansvarsspørsmålet. 

Gå til toppen