Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Tvangssalg av aksjer etter teknisk feil hos banken

Bank/finans: Klager krevde erstatning fra banken etter at aksjer han ved en feil hos banken hadde fått kjøpt, ble tvangssolgt.

Arbeidsledighets-forsikring til oljearbeidere

Skade: Ansatte i oljeselskap hadde kjøpt arbeidsledighetsforsikring, men fikk ikke erstatning fordi selskapet mente at de måtte ha vært klar over forestående oppsigelse. 

Kollisjon mellom venstresvingende og forbikjørende kjøretøy

Kollisjon: Hvordan fordeler man skylden ved kollisjon som skjer mellom et venstresvingende kjøretøy, og et forbikjørende kjøretøy? 

Ekte hussopp en vesentlig mangel ved boligsalg

Eierskifte: Kjøper oppdaget ekte hussopp i kjelleren etter overtakelsen, og spørsmålet var om dette utgjorde en "vesentlig mangel" ved boligen. 

Kollisjon mellom syklist og bilist

Skade: Ved kollisjon mellom syklist og bilist, kan syklistens uaktsomhet i noen tilfeller føre til at erstatningen settes ned.

Plikt til å sende forsikringsbevis ved tegningen

Person: Finansklagenemnda har i nyere praksis lagt til grunn at forsikringsselskapet må sannsynliggjøre at det har blitt sendt ut forsikringsbevis. 

Finansklagenemndas årsberetning

Finansklagenemnda har publisert sin årsberetning, hvor det redegjøres for sekretariatets og nemndenes virksomhet i 2015.

Inkassoklagenemnda samlokalisert med Finansklagenemnda

Inkasso: Inkassoklagenemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda.

Gå til toppen