Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Skade
 
 

Finansklagenemnda Skade - Uttalelse FinKN-2011-392 - 13.9.2011 - Europeiske Reiseforsikring - Reise/reisegods

Tyveri fra bil – avkortning - brudd på sikkerhetsforskrift.

Tyveri fra bilens kupé. Sikrede hadde plassert en veske med smykker og dekket vesken med et klesplagg. Ifølge sikrede var det ikke mulig å se vesken under klesplagget. Bilen sto parkert to timer på dagtid og både klesplagg og veske ble stjålet som følge av innbrudd i bilen. Selskapet avkortet 100 % med henvisning til brudd på sikkerhetsforskrifter og mente at sikrede var mer enn bare lite å legge til last ettersom hun kunne tatt vesken med seg eller låst den inn i bilens hanskerom eller bagasjerom. Sikredes advokat erkjente at det forelå brudd på sikkerhetsforskrifter men mente avkortningen skulle være minimal.

SKADE: Kr 60.000.

Europeiske Reiseforsikrings avkortning/regress: 100 %.

Finansklagenemnda Skade bemerker:

Spørsmålet er om selskapet kan avslå erstatning pga. brudd på sikkerhetsforskrifter, jf. FAL § 4-8.

Reiseforsikringen inneholder følgende sikkerhetsforskrift: 

Du skal plassere gjenstander som nevnt i pkt. 4.5 e og som ikke er i bruk, under lås. Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks, eller fjernes dersom kjøretøyet ikke har hanskerom, bagasjerom/skiboks. Slike gjenstander skal ikke oppbevares i rom som andre enn du og ditt reisefølge disponerer ...

Det følger av forskriften at verdisaker som smykker skal etterlates i lukket hanskerom eller låst bagasjerom. Sikrede ble frastjålet smykker fra bilens kupé i forbindelse med parkering. Forskriften er derfor objektivt sett brutt, jf. § 4-8 første punkt. Nemnda legger også til grunn at det er årsakssammenheng mellom bruddet og tyveriet, jf. § 4-8 annet pkt.

Spørsmålet er så om sikrede er mer enn lite å laste, jf. § 4-8 annet pkt. Risikoen for tyveri fra bil er betydelig og allment kjent. Risikoen forsterkes når det dreier seg om lett omsettelige gjenstander som smykker. I dette tilfellet etterlot sikrede betydelige verdier i kupéen. Samtidige forelå det enkle handlingsalternativer i form av nedlåsing eller å ta med bagen med smykker da hun forlot bilen. Sikrede skulle på besøk til noen venner, og det måtte da være uproblematisk å ta med smykkene. Selv om sikrede var borte i et begrenset tidsrom mener nemnda hun er mer enn lite å laste.

Avkortning kan da finne sted under hensyn til arten av den aktuelle sikkerhetsforskriften, skyldgraden, skadeforløpet og forholdene for øvrig, jf. § 4-8 siste pkt. Den aktuelle forskriften er viktig for å hindre tyveri fra bil, og sikrede hadde flere enkle handlingsalternativer. Praksis når det gjelder manglende sikring av smykke har gjennomgående vært streng. Forsikringssummen for de aktuelle smykkene var kr 15.000, og dette kan ikke sees å være et så betydelig beløp at avkortningsprosenten bør reduseres av den grunn. Nemnda mener derfor en avkortning på 100 % er riktig i dette tilfellet.

Konklusjon: Selskapet gis medhold.

 _______________________________________

Tidligere publiserte uttalelser:

Heksesot - hva sier forsikringen?
Spørsmål om tidspunkt for forsikringsdekning
Tapt bagasje dukker opp igjen - men du har allerede fått erstatning. Hva da?
Husk å sikre bilen ved parkering
Snart er det vinter - husk gode dekk
Oppbevaring i hotellenes bagasjerom - risiko?

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022