Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Ledige stillinger
 
 

Jurist – 1 års vikariat
– avdeling for forsikring – skade/eierskifte

Vi søker en jurist som skal inngå i nemndas sekretariat. Arbeidet vil bestå i selvstendig, juridisk saksbehandling av de tvistespørsmål som bringes inn for sekretariatet og forberedelse av saker som skal behandles av nemnda.

Den som ansettes må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater. Det kreves nøyaktighet og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er ønskelig, men ikke påkrevd, med relevant arbeidserfaring innen skadeforsikring.

 

Jurist / advokat – 1 års engasjement med mulighet for fast ansettelse
– avdeling for forsikring – skade/eierskifte

Vi søker en jurist/advokat som skal inngå i nemndas sekretariat for behandling av eierskiftesaker. Arbeidet vil bestå i selvstendig, juridisk saksbehandling av de tvistespørsmål som bringes inn for sekretariatet og forberedelse av saker som skal behandles av nemnda.

Den som ansettes må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater. Det kreves nøyaktighet og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring innen eierskifteforsikring, gjerne fra forsikringsvirksomhet.

Vi kan tilby:

  • Juridisk interessant arbeid
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Et hyggelig fagmiljø, preget av samarbeid


For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt avdelingsleder, advokat Lotta Bjørknes, telefon 23 13 19 81, eller avdelingsleder, advokat Mette Skolmli, telefon 23 13 19 79.

Søknad med CV sendes pr e-post til lotta.bjorknes@finkn.no

Søknadsfrist er 27. mars 2015.

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022