Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Ledige stillinger
 
 

Jurist - advokat/advokatfullmektig – fast ansettelse
Sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for bank, finans og verdipapirfond

Vi søker en engasjert jurist til stillingen som advokat/advokatfullmektig i nemndas sekretariat. Arbeidet vil bestå i selvstendig, juridisk saksbehandling av de tvistespørsmål som bringes inn for sekretariatet og forberedelse av saker som skal behandles av nemnda.

Den som ansettes, må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  Vi søker deg som er nøyaktig, effektiv og har høy faglig integritet. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring fra finansbransjen.

Vi kan tilby:
▪ Juridisk interessant arbeid
▪ Faglig utvikling i en meningsfylt jobb
▪ Hyggelig og godt fagmiljø, preget av samarbeid 
▪ Konkurransedyktige betingelser

For nærmere opplysninger kontakt advokat Marit Strand, telefon 23 27 29 50, eller administrasjonssjef Siv Indal, telefon 23 13 19 86.

Søknad med CV sendes pr. e-post til siv.iren.indal@finkn.no

Nettadresse: www.finkn.no    

Søknadsfrist er 13. oktober 2015.

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022