Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Ansatte
 
 

Administrerende direktør
Harald Sverdrup, advokat


Siv Iren Indal, administrasjonssjef

Ivar Rytter, advokat

Avdeling IT/Støtte
Tone Andersen, IT
Marianne B. Sandvold, sekretær
Hege Karlsrud, sekretær
Ellen Holt Overå, sekretær/sentralbord/resepsjon
Oda Brandt Kjelsen, sekretær
Jon Anders Walstad, assistent

Avdeling for forsikring - Skade/Eierskifte

Lotta Bjørknes, advokat - leder
Charlotte Egner, advokat
Marielle Hattrem Øverby, advokat

Øystein Johansson Saltveit, advokat
Marie Lea, advokatfullmektig
Hege Skarning, advokatfullmektig
Ingunn Storstad, advokat
Magnus Blix Walderhaug, advokatfullmektig
Kjersti Nilsen, sekretær

Avdeling for forsikring - Skade/Kollisjon
Mette Skolmli, advokat - leder
Arne Gløer Hoel, advokat
David Schiøtt, advokat
Espen Helland, advokat
Cathrin Stenberg, advokat
Melissa Berntsen, advokatfullmektig
Nicolai Dammyr, advokatfullmektig

Inger Lise Bollom, sekretær

Avdeling for forsikring - Person
Hilde N. Kapskarmo, advokat - leder

Eli Cathrine Johansen, advokat
Eva Bergstrøm, advokatfullmektig
Hanna Norum Motzfeldt, advokatfullmektig
Christian Engh, advokatfullmektig
Christian Offstad, advokatfullmektig
Aud Mikalsen, sekretær

Avdeling for bank, finans og verdipapirfond
Marit Strand, advokat - leder
Helle Einstabland Woxholth, advokat
Trygve Heyerdahl, advokat
Kristoffer Aurdal, advokat
Hilde Hammerstad, seniorrådgiver
Anita Mork Nielsen, sekretær


Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022