Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Ansatte
 
 

Administrerende direktør
Harald Sverdrup, advokat


Siv Iren Indal, administrasjonssjef

Ivar Rytter, advokat

 

Avdeling IT/Støtte
Tone Andersen, IT
Marianne B. Sandvold, sekretær
Hege Karlsrud, sekretær
Ellen Holt Overå, sekretær/sentralbord/resepsjon
Jon Anders Walstad, assistent


Avdeling for forsikring - Skade/Eierskifte

Lotta Bjørknes, advokat - leder
Charlotte Egner, advokat
Marielle Hattrem Øverby, advokat

Elisabeth Aas Nilsen, advokat
Øystein Johansson Saltveit, advokat
Marie Lea, advokatfullmektig
Hege Skarning, advokatfullmektig
Ingunn Storstad, advokat

May-Lene Iversen, juridisk konsulent
Kjersti Nilsen, sekretær

Avdeling for forsikring - Skade/Kollisjon
Mette Skolmli, advokat - leder
Arne Gløer Hoel, advokat
David Schiøtt, advokat
Espen Helland, advokat
Astrid Øilo, rådgiver
Cathrin Stenberg, advokat
Inger Lise Bollom, sekretær

Avdeling for forsikring - Person
Hilde N. Kapskarmo, advokat - leder

Eli Cathrine Johansen, advokat
Kari-Anne Klouman, seniorrådgiver
Eva Bergstrøm, advokatfullmektig
Hanna Norum Motzfeldt, advokatfullmektig
Christian Engh, advokatfullmektig

Aud Mikalsen, sekretær

Avdeling for bank, finans og verdipapirfond
Marit Strand, advokat - leder
Helle Einstabland Woxholth, advokat
Trygve Heyerdahl, advokat
Bendik Kværnø, advokat
Hilde Hammerstad, seniorrådgiver
Bente Braadland Tomasik, sekretær

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022