Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Styret
 
 

Finansklagenemndas styre består av ti medlemmer, hvorav: 

·         Forbrukerrådet (FR) oppnevner tre medlemmer

·         Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oppnevner ett medlem

·         Finans Norge (FNO) oppnevner fire medlemmer

·         Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) oppnevner ett medlem

·         Verdipapirfondenes forening (VFF) oppnevner ett medlem

 

Varamedlemmer oppnevnes av partene etter behov.

 

Styrets sammensetning

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022