Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Styret
 
 

Finansklagenemndas styre består av ti medlemmer, hvorav:

  • Finans Norge oppnevner fire medlemmer
  • Forbrukerrådet (FR) oppnevner tre medlemmer
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oppnevner ett medlem
  • Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) oppnevner ett medlem
  • Verdipapirfondenes forening (VFF) oppnevner ett medlem

Varamedlemmer oppnevnes av partene etter behov

Styrets sammensetning

 

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022