Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
 
  
Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring
 

Advokat Elisabeth Berthelsen

Forsikringsskadenemnda har i de senere år behandlet et stort antall saker knyttet til eierskifteforsikringer. Spørsmålet i de fleste av disse sakene har vært hvorvidt den overdratte eiendommen har hatt mangler i henhold til avhendingslovens regler. Etter hvert har nemnda også behandlet en del saker med spørsmål knyttet til selve forsikringsavtalen. Noen av disse problemstillingene behandles her.

Publisert i FKKs Årsberetning 2006

Les artikkel


 
Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse
 

Avhandlingen er skrevet av Line Merete Lileng til eksamen høsten 2004 og fikk fortjent høyeste karakter. Tema er noe perifert i forhold til forsikring, men gir nye og interessante synspunkter som kan overføres til forsikringsselskapenes og finansinstitusjonenes informasjons- og frarådningsplikt ved valg av forsikring med oppsparing.

Lileng arbeidet tidligere som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Les avhandlingen


 
Konstruksjonsfeil - fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring
 

Avhandlingen er skrevet av Ellen Abrahamsen til eksamen spesialfag høsten 2004 og tar opp kinkige problem i forhold til FAL. Avhandlingen oppnådde høyeste karakter.
For å gjøre avhandlingen mer tilgjengelig er det lagt til sammendrag av uttalelser fra Forsikringsskadenemnda, som er nevnt i avhandlingen på side 59-68. I tillegg er tatt med sammendrag av noen uttalelser som også kan være av interesse.

Les avhandlingen


 
Forsikringsavtalelovens regler om meldefrist etter §§ 8-5 (1) og 18-5 (1)
 

Avhandlingen er skrevet av Tom Berger Trondsen til eksamen høsten 2005. Den tar opp et aktuelt problemområde i full bredde på en måte som ga høyeste karakter til eksamen. Trondsen arbeidet som student på deltid ved Forsikringsklagekontoret og i full stilling som advokatfullmektig etter avlagt eksamen. Vi håper avhandlingen via vår hjemmeside når frem til flere som vil studere dette området nærmere.

Les avhandlingen


 
Karenstid i personforsikring
 

Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt, som tidligere var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Avhandlingen er bearbeidet i formen før publisering.

Les avhandlingen


 
Vis alle  
 
Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022