Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
 
 
Årsberetninger og informasjon
Brosjyrer og årsberetninger trykkes ikke lenger, og kan derfor ikke bestilles. Du kan velge å lese og skrive ut informasjon, ved å klikke på linken "Les mer her" ved hvert avsnitt.
 

Finansklagenemnda Årsberetning 2014
Les mer her

Finansklagenemnda Årsberetning 2013
Les mer her

Finansklagenemnda Årsberetning 2012
Les mer her

Finansklagenemnda Årsberetning 2011
Les mer her

Finansklagenemnda Årsberetning 2010
Les mer her

Forsikringsklagekontoret Årsberetning 2009
Les mer her

Bankklagenemnda Årsberetning 2009
Les mer her

Forsikringsproblemer? Gratis hjelp hos FinKN!

Les mer her

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?
Rettigheter når motorvogn har gjort skade på person/ting.

Les mer her

Skaden har skjedd! Hva med erstatningen?
Hvordan forholde seg etter en skade - basert på hjem-/villaforsikringsvilkår?

 Les mer her

Det var min "skyld"! Hva med forsikringen?
Erstatningsansvar for skade forvoldt på andres person eller ting.

Les mer her   Illustrasjon
Hvem har ansvaret?
Kollisjonstyper som er gjengangere som klagesaker.

Les mer her   Illustrasjon
 

  
Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022