Ikon - Søk Logo

Hvordan kan jeg klage til FinKN?

Før du klager til oss, er det viktig at du har tatt saken opp med finansforetaket det gjelder. Vi kan kun vurdere saker som er ferdigbehandlet av foretaket, slik at du i første omgang må fremsette kravet eller klagen din for foretaket. 

Du kan sende inn klage til oss via klageskjema både på egne vegne og for andre du er kontaktperson/fullmektig for.

Klageskjema finner du her:

Send klage

Vi innhenter all nødvendig dokumentasjon fra finansforetaket du klager på, men vi ber om at du sender oss kopi av finansforetaket skriftlige svar på ditt krav, hvis dette foreligger.

Les brukerveiledningen til Min sak og FAQ for nærmere informasjon.

Gå til toppen