Ikon - Søk Logo

Hvem er vi?

Finansklagenemnda (FinKN) er opprettet av Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.

Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder, og et sekretariat. Sekretariatet vurderer alle innkomne klagesaker, og forbereder saker for nemndene.

Vår oppgave er å løse konflikter mellom finansselskap og deres kunder. Vi arbeider fritt og uavhengig for å bidra til at hver sak får en riktig løsning.

FinKN har ikke myndighet til å fatte avgjørelser med bindende virkning for partene. Våre vurderinger er kun rådgivende, men følges av selskapene i de aller fleste tilfellene.

Om oss
Gå til toppen