Ikon - Søk Logo

Hva skjer når jeg har sendt en klage?

Publisert 15.03.2016

Når vi har mottatt klagen din, oversender vi kopi av klagen med eventuelle vedlegg til finansselskapet du har klaget på, samtidig som vi ber om å få oversendt alle dokumentene i saken, samt en kommentar til klagen din.

Hvis du har sendt klagen via klageskjemaet på nettsidene og akseptert bruk av elektronisk kommunikasjon, vil du nå i de fleste saker ha mulighet til å aktivere Min sak. All dialog med FinKN vil da skje via Min sak, og ingen dokumenter blir sendt ut som ordinær post på papir. Du kan lese mer om Min sak her

Klagen vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda. Sekretariatet har i noen saker adgang til å treffe en realitetsavgjørelse (vedtak) med tre ukers klagefrist. I andre saker vil sekretariatet gjøre en vurdering av klagen, eller komme med et forslag til minnelig løsning. De aller fleste klagesakene vi mottar løser seg ved sekretariatets behandling.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan fremlegges for en av våre nemnder. Nemndenes avgjørelser er rådgivende, men selskapet må varsle oss innen en angitt frist dersom avgjørelsen ikke aksepteres. Dersom slik varsel ikke blir sendt, er selskapet bundet av nemndsavgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Hvis du har fått medhold i en nemndssak som selskapet ikke aksepterer, må selskapet dekke dine saksomkostninger i tingretten (gjelder ikke klager på inkassoselskap).

Les mer: Saksgangen

Gå til toppen