Ikon - Søk Logo

Hvilke saker kan klages inn til FinKN?

Bank: Tvister som gjelder banker og finansforetaks alminnelige virksomhet, for eksempel misbruk av betalingskort, lån og kreditt, bankinnskudd, investeringsrådgivning, pant, kausjon og annen sikkerhetsstillelse. 

Les mer: Bank og finans

 

Skadeforsikring: Alle typer skadeforsikring, som for eksempel innbo- og villaforsikring, reiseforsikring, forsikring av dyr, båt og bil, ansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring.

Les mer: Skadeforsikring

 

Personforsikring: Tvister som gjelder forsikringsoppgjør etter personskade, sykdom, uførhet, yrkesskade og helse- og behandlingsforsikring. 

Les mer: Personforsikring

 

Eierskifte: Tvister etter salg av bolig – krav om prisavslag eller erstatning etter avhendingslova. Krav om regress mot selger av boligen. 

Les mer: Eierskifteforsikring

  

Trafikkforsikringsgebyr: Tvister som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). 

Les mer: Trafikkforsikringsgebyr

  

Inkasso: Klager som gjelder brudd på god inkassoskikk, blant annet spørsmålet om inkassosalæret er for høyt. 

Les mer: Inkasso

  

Hvilke saker kan ikke klages inn til FinKN?                                                   

Noen saker kan ikke behandles av Finansklagenemnda. Dette gjelder blant annet: 

  • Klager på selskap som ikke er tilsluttet klageordningen. 
  • Saker som ikke er ferdigbehandlet av finansselskapet, eller hvor selskapet ikke har tatt et endelig standpunkt. 
  • Saker som er til behandling i domstolene, eller har vært behandlet i domstolene.
  • Saker som naturlig hører inn under en annen klageordning eller tilsynsmyndighet.
  • Klager på bank-, finans- og inkassoselskap utenfor forbrukerforhold. FinKN kan kun behandle klager fra næringsdrivende som gjelder forsikringsselskap. 

Merk også at saker som ikke er egnet for skriftlig saksbehandling kan avvises fra nemndsbehandling. Dette gjelder blant annet saker hvor det er nødvendig å foreta umiddelbar bevisførsel, f.eks. avhøre vitner, for å kunne ta stilling til saken. 

Gå til toppen