Ikon - Søk Logo

Om oss

Styret

Finansklagenemndas styre består av ni medlemmer, hvorav:

Varamedlemmer oppnevnes av partene etter behov.

Styrets sammensetning:                                                                                  

Styreleder:
Hans Olav Rønningen, Finans Norge 

Nestleder:
Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge

Styremedlemmer:

Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
Knut Øvernes, Finansieringsselskapenes forening
Tone Dahle Sævold, Finans Norge
Live Wahl Knardahl, Forbrukerrådet
Bjarki Eggen, Forbrukerrådet
Petter Haas Brubak, NHO Mat og Drikke
Jesper Jørgensen Johns, Virke

Varamedlemmer:

Eva-Lill Strandskogen, Finans Norge
Knut Magne Framstad, Finans Norge
Jan Digranes, Finans Norge
Fredrik Farber, Forbrukerrådet
Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
Ingunn Storetvedt Eriksen, NHO Mat og Drikke
Tom Slungaard, Finansieringsselskapenes Forening
Ingrid Thinn Bjerke, Virke

Gå til toppen