Om oss

Internasjonalt samarbeid

I noen tilfeller befinner kunden og finansselskapet seg i ulike land, og det kan oppstå spørsmål i forbindelse med hvilket lands lovregler som kommer til anvendelse, eller hvilken klageinstans saken hører under. Finansklagenemnda bistår i slike saker ved å finne riktig klageinstans som kan behandle klagen.

FIN-NET

FinKN

Finansklagenemnda er Norges representant i FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network), som er et EU/EØS-samarbeid om behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Hensikten bak samarbeidet er å sikre forbrukere like klagemuligheter i utlandet som i hjemlandet, og på den måten forsøke å fremme grenseoverskridende handel av finansielle tjenester. Samarbeidet har resultert i at det er etablert en informasjonsbase hvor forbrukere enkelt kan få orientering om klageorganer i utlandet, samt at det gis konkret veiledning til forbrukere som har sitt forsikringsselskap eller bank i utlandet om hvordan de skal forholde seg ved en eventuell klage. 

Du kan lese mer på FIN-NETs hjemmesider.

Se også video om FIN-NET her.

EUs nettbaserte klageportal (ODR-klageportalen)

FinKN

Finansklagenemnda er et innmeldt klageorgan i EU-kommisjonens “Online Dispute Resolution (ODR)"-plattform.

Hvis du har kjøpt en forsikring eller en annen finansiell tjeneste via internett fra et selskap i et annet EU/EØS-land, kan du nå bruke ODR-portalen til å registrere en klage.

Du kan lese mer om dette, og få tilgang til klageportalen her: Nettbasert klageportal

Gå til toppen