Styret

Finansklagenemndas styre består av ni medlemmer, hvorav:

Varamedlemmer oppnevnes av partene etter behov.

Styrets sammensetning:                                                                                  

Styreleder:
Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes Forening (VFF)

Nestleder:
Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge

Styremedlemmer:
Eva-Lill Strandskogen, Finans Norge
Tone Dahle Sævold, Finans Norge
Anne Kristin Vie, Forbrukerrådet
Bjarki Eggen, Forbrukerrådet
Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon
Christina Åhlander, Finansieringsselskapenes forening
Iman Winkelman, Virke

Varamedlemmer:
Kristin Bjørken, Finans Norge
Knut Magne Framstad, Finans Norge
Jan Digranes, Finans Norge
Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet
Jorge Jensen, Forbrukerrådet
Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes Forening
Fredrik Mohn Lian,  Næringslivets Hovedorganisasjon
Hege Stokmo, Virke

Gå til toppen