Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Publisert 02.01.2017

Saksbehandlingsreglene regulerer hvordan sekretariatet og nemndene behandler klagen din.

  

FinKN

Merk: Finansklagenemnda har fått nye saksbehandlingsregler og vedtekter fra 2017.

For klager mottatt etter 01.01.2017 gjelder nye saksbehandlingsregler (sist endret 21.06.17). 
For klager mottatt før 01.01.2017 gjelder tidligere saksbehandlingsregler.

Gå til toppen