Ikon - Søk Logo

Lovregler

Publisert 02.01.2017

Finansklagenemnda er opprettet av avtalepartene i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22. Se også finansforetaksloven § 16-3.

I 2016 vedtok Stortinget ny lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker som gjennomfører EU-direktiv 2013/11/EU i norsk rett. Finansklagenemnda er et godkjent klageorgan iht. lovens § 3. 

Gå til toppen