Ikon - Søk Logo

Bransjenorm for forsikring

Publisert 17.06.2016

Finans Norge har opprettet en bransjenorm for forsikringsselskap som har som formål å bidra til en høy grad av etterlevelse av avgjørelsene i FinKN Skade, FinKN Person og FinKN Eierskifte.

Bransjenormen fastsetter blant annet at en eventuell beslutning om å ikke akseptere nemndas uttalelse må tas på et høyt nivå i selskapet - adm.dir., daglig leder eller den som gis fullmakt - og beslutningen må begrunnes. 

Videre fremgår det av bransjenormen at selskapet skal forplikte seg til å dekke klagerens saksomkostninger i første instans ved domstolsbehandling dersom selskapet ikke aksepterer nemndas uttalelse. 

Du kan lese hele bransjenormen her (PDF). 

Gå til toppen