Ikon - Søk Logo

Internasjonalt samarbeid

Publisert 24.10.2017

I noen tilfeller befinner kunden og finansselskapet seg i ulike land, og det kan oppstå spørsmål i forbindelse med hvilket lands lovregler som kommer til anvendelse, eller hvilken klageinstans saken hører under. Finansklagenemnda bistår i slike saker ved å finne riktig klageinstans som kan behandle klagen.

FIN-NET

FinKN

Finansklagenemnda er Norges representant i FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network), som er et EU/EØS-samarbeid om behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Hensikten bak samarbeidet er å sikre forbrukere like klagemuligheter i utlandet som i hjemlandet, og på den måten forsøke å fremme grenseoverskridende handel av finansielle tjenester. Samarbeidet har resultert i at det er etablert en informasjonsbase hvor forbrukere enkelt kan få orientering om klageorganer i utlandet, samt at det gis konkret veiledning til forbrukere som har sitt forsikringsselskap eller bank i utlandet om hvordan de skal forholde seg ved en eventuell klage. Du kan lese mer på FIN-NETs hjemmesider. 

Se også video om FIN-NET her.

  

EUs nettbaserte klageportal (ODR-klageportalen)

FinKN

Finansklagenemnda er et innmeldt klageorgan i EU-kommisjonens “Online Dispute Resolution (ODR)"-plattform. Hvis du har kjøpt en forsikring eller en annen finansiell tjeneste via internett fra et selskap i et annet EU/EØS-land, kan du nå bruke ODR-portalen til å registrere en klage.

Du kan lese mer om dette, og få tilgang til klageportalen her: Nettbasert klageportal

  

INFO Network

Finansklagenemnda er medlem av INFO Network (The International Network of Financial Services Ombudsman Schemes), som er et globalt samarbeid mellom klageordninger innen finans og forsikring.

FinKN
Gå til toppen