Nemndene

FinKN Inkasso

Finansklagenemnda Inkasso behandler tvister mellom forbrukere og inkassoforetak om forpliktelser etter inkassoloven. Tvist om salær er en mulig forpliktelse i henhold til inkassoloven.

Finansklagenemnda Inkasso består består av leder, samt medlemmer oppnevnt av inkassonæringen og Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende. Ved avgjørelser som gir klager helt eller delvis medhold, skal inkassoselskapet gi begrunnet melding til klager og nemnda innen en angitt frist dersom avgjørelsen ikke vil bli fulgt. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Se nærmere under fagområde Inkasso om hvilke saker som kan behandles av FinKN Inkasso. 

Inkasso

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Inkasso

Leder

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett

Medlemmer

Kristin Thorne Kleiberg

PRA Group Norge AS 

Linn Hagesæter

Kredinor SA

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Tommy Album Rørvik

Axactor

Hilde Larsson

Lindorff / Advokatfirma Kontrakt AS

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Hege Sundby

Forbrukerrådet

Gå til toppen