Nemndene

FinKN Bank

Finansklagenemnda Bank behandler tvister som gjelder forbrukeres rettskrav mot en bank, finans- eller fondsforvaltningsselskap.

Finansklagenemnda Bank består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Bank og finans

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Bank

Leder

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Knut Bjerve

DNB Bank ASA

Monica Ervik

Nordea Bank

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Bodil Kristoffersen

Forbrukerrådet

Tom Slungaard

Finansieringsselskapenes Forening

Gro Opsanger Rebbestad

Storebrand Livsforsikring AS

Varamedlemmer

Henning Bjørnstad

Collector Bank

Stian Sørheim

Sparebank1 Nord-Norge

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Andre Said

SEB Kort, Oslofilialen

Geir-Arne Nyborg

Verdipapirfondenes Forening

Gå til toppen